Netværksbeskrivelse – Faglært arbejdskraft

 1. Formålet med netværket er bl.a.
  1. At diskutere den aktuelle rekrutteringssituation i Odsherred
  2. At drøfte løsningsmuligheder omkring emnet faglært arbejdskraft
  3. At fremme indsatsen for at tiltrække faglært arbejdskraft til Odsherred.
  4. Medvirke til at synliggøre vakante stillinger, elev- og praktikpladser.
  5. At synliggøre muligheder for uddannelse og opkvalificering
 2. Netværket er for
  1. Medlemmer der har medarbejdere eller påtænker at få det
  2. Skolerne i Odsherred med overbygning
  3. FGU, VUC  og EUC
  4. Virksomhedskonsulenter Jobcenter Odsherred
  5. Rekrutterings konsulenter
 3. I netværket vil der være mulighed for at tage aktuelle emner op. F.eks.
  1. Hvordan gør du din virksomhed interessant nok at være ansat i?
  2. Hvordan tiltrækker du faglært arbejdskraft?
  3. Hvordan fastholder du faglærte medarbejdere?
 4. I netværket er der mulighed for at gå sammen om at holde indlæg og skabe synlighed på skolernes overbygning og afgangsklasser.
 5. Det er op til deltagerne af netværket at beslutte, om det skal være et åbent eller et lukket netværk, med mulighed for at inviterer ressource personer.
 6. Der udnævnes en tovholder for netværket. Der deltager altid en medarbejder fra sekretariatet i Odsherred Erhvervsforum.
 7. Tilmelding sker særskilt til hvert møde og afholdes i opstartsfasen i Odsherred Erhvervsforums lokaler. Netværket markedsføres via Odsherred Erhvervsforum.

oprettet oktober 2018