Odsherred Kommune præsenterer nu to nye initiativer, der gør det nemmere at lave den helt rigtige byggesagsansøgning allerede første gang – og dermed sænke sagsbehandlingstiden-

Odsherred Kommune modtog 34 % flere byggeansøgninger i 2020 end året før, og har også færdigbehandlet flere ansøgninger – faktisk 35 % flere end året før. Alligevel stiger sagsbehandlingstiden, og kommunen har derfor stort politisk og administrativt fokus på at få behandlet ansøgningerne hurtigere.

Byggesagsafdelingen har ansat flere sagsbehandlere, styrket de interne arbejdsgange og oprettet en intern modtagefunktion, der bl.a. får langt flere ansøgninger igennem den smidige STRAKS-ansøgningsordning. Men lovgivningen indenfor byggesagsområdet er komplekst, og derfor skal der ofte vedhæftes mange bilag og dokumentation med den enkelte ansøgning.  

Ny guide gør det nemmere at lave den gode ansøgning

Et af virkemidlerne til at sænke sagsbehandlingstiden er at hjælpe ansøgerne til at lave den gode ansøgning og medsende alle bilag. På den måde får ansøgerne belyst hele sagen fra begyndelsen – og dermed kan hjælpe sagsbehandlerne med at træffe afgørelserne hurtigere. Derfor har Odsherred Kommune nu lavet en digital guide, og leder af byggesagsafdelingen Pia Nielsen er sikker på det vil gøre processen nemmere for ansøgerne:

”En del af sagsbehandlingstiden i en byggesagsansøgning handler ofte om, at der måske mangler et eller flere nødvendigt bilag i ansøgningen. Hele aspektet med at sende ting frem og tilbage kan tage lang tid, ikke mindst hvis der også sker telefonisk rådgivning undervejs. Så hvis vi kan hjælpe ansøgerne til at sende det hele med allerede første gang, så kan vi i fællesskab spare hinanden for en masse tid, bøvl og frustrationer. Derfor er vi glade for, at vi nu har en guide, som kan hjælpe ansøgerne med at gøre det rigtigt fra starten,” siger Pia Nielsen.

Reelt overblik over sagsbehandlingstiden

Udover de styrkede arbejdsgange, modtagefunktionen og den digitale guide til at lave den gode byggeansøgning, så har borgere og virksomheder i Odsherred Kommune siden begyndelsen af april 2021 også kunne få et overblik over de aktuelle sagsbehandlingstider indenfor byggesagsområdet.

”Både borgere og virksomheder har naturligt nok et stort ønske om at få at vide, hvor lang tid de realistisk set må forvente at skulle vente på en afgørelse på ens ansøgning. Vi har derfor lavet en oversigt, som man kan finde på vores hjemmeside. Der er tale om cirkatal, og vi opdaterer dem hver måned. Udfordringen er, at de enkelte byggesager kan variere meget fra hinanden, så det er ikke helt enkelt at lave et bud på den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en sag. Men som ansøger kan man bruge det som en guideline, og vi håber ansøgerne vil tage godt imod initiativet,” siger Pia Nielsen. 

Baggrund om den nye digitale guide: Fra før planlægning til ibrugtagning

I den digitale guide kan borgere og virksomheder kan finde viden om hele forløbet i en byggesag lige fra forberedelsen af ansøgningen til at tilladelsen til ibrugtagelse bliver givet. Man kan også læse om at undgå de typiske fejl og om de ting, ansøgningen skal rumme fra beskrivelse af varmeforsyning til krav om byggeskadeforsikring. Folderen rummer også en ordforklaring og en vejledning i ansøgningen, som altid foregår elektronisk gennem Byg- og Miljø-portalen og om, hvordan borgeren ved at bestille tid, kan blive ringet op af en sagsbehandler og få mere vejledning.

Folderen rummer desuden kort og præcis orientering om:

  • Tegninger
  • De tekniske forhold for dit byggeri
  • Her skal du sætte dine krydser
  • Færdigmeld dit byggeri
  • Forhold, der kan påvirke tid byggeri

STRAKS-behandling

  • Kræver det byggetilladelse?
  • Har du brug for mere hjælp?

Fx kan man læse, at det ikke kræver byggetilladelse at opsætte et vildmarksbad eller anlægge en terrasse, mens du skal have byggetilladelse til en shelter eller en sauna.