Bestyrelsen i Odsherred Erhvervsforum havde i påsken morgenmøde med en gruppe fra det Konservative Folkeparti, herunder EU-kandidat Pernille Weiss og FT-kandidat Michael Suhr.

 

 

Henrik Andersen indledte mødet med at fortælle lidt om hvad vi arbejder med i OEF. Og på spørgsmål fra Michael Suhr om, hvad der er et af de vigtigste ønsker for Odsherred, udtalte Henrik at forbedring af infrastrukturen og forbindelsen imellem rute 21 og rute 23 er vigtig. Både når det handler om bosætning og arbejdskraftens bevægelighed ind og ud i Odsherred.

Alle var enige om at det er vigtigt at se Odsherred som centrum af Danmark. Der er en times kørsel til København og 1 times rejse til Århus, dog kunne det ønskes at Molslinien har en tidlig færge fra Odden, så det er muligt at møde i Århus kl. 8.00.

Et af Pernilles prioriteter for Danmark i EU er at der sættes turbo på den grønne omstilling. Jesper Ilsø fortalte om, at hans fabrik kan levere en del overskudsvarme som pt ikke kan udnyttes, fordi der er et stort bureaukrati og nogle uoverskuelige regler på området. Konklusionen er at der på flere områder er et potentiale for en grøn energi i Odsherred

Et andet af Pernilles prioriteter er at skabe bedre vilkår for danske virksomheder. Hun nævnede et eksempel på en virksomhed i Fåborg der med EU-støtte bogstavelig talt har fået vind i sejlene – virksomheden producerer kulfiberbåde til bl.a. Offshore.

Pernille vil gerne dele sine erfaringer fra sit arbejde med forretningsudvikling i Fåborg. Og vi blev på mødet enige om at vi om ca. et ½ år kunne mødes til en workshop, hvor vi skulle arbejde med følgende emner:

  • Hvordan støtter vi erhvervsudviklingen positivt i Odsherred?
  • Hvordan får vi de unge i job i Odsherred?
  • Hvad skal der til for at Odsherred får de rette rammer for vækst?

Evt. kunne der nedsættes en arbejdsgruppe, der skulle finde de 3 vigtigste indsatsområder og bringe dem til folketingspolitikerne og de 3 vigtigste indsatsområder der kunne sættes i spil i forhold til EU-politikkerne.

Pernille Weiss ønsker at bidrage til arbejdet fra sin plads i Europa-Parlamentet.