Billede fra mødet på Jacob Jensens kontor

 

Mødet er et af 2 årlige møder mellem Odsherred Erhvervsforum og de folkevalgte politikere Jacob Jensen og Rasmus Horn Langhoff.

Kalundborg Kommune og de to politikere blev lykønsket med at det var lykkedes dem at få Rute 23 igennem som motorvej til Kalundborg. Jacob Jensen fortalte om en ”Håbets pulje”, som er 7 mia. kr. i u disponerede midler til veje, som endnu ikke er planlagte.

Odsherred Erhvervsforum har et ønske om, at tilgangen til motorvejen til Fyn/Jylland bliver forbedret, idet der køres mange varer frem og tilbage til Odsherred. Begge politikere er også af den holdning, at en udvidelse af rute 57 fra Holbæk til Sorø ville være relevant i forhold til at få bevilget penge fra Håbets Pulje.

Når Broen til Jylland bliver vedtaget, og man går i gang med at planlægge og projektere broen, så har Odsherred Erhvervsforum et stort ønske til en diagonalt gående forbindelse mellem Odsherred og rute 23. Den italesættes allerede nu for at komme med når planlægningen af infrastrukturen i forbindelse med broen starter.

Klynger og klynge dannelse er en ny og bæredygtig tankegang for etablering af bæredygtigt erhvervsliv. Odsherred Erhvervsforum foreslog, at Rasmus og Jacob vil hjælpe os i arbejdet med at tiltrække en Fødevareklynge til Odsherred.

Der var bred enighed om at det vil være godt for Odsherred, hvis Asnæs bliver styrket som uddannelses by, ligesom der var bred enighed om, at det vil styrke Odsherred, hvis der placeres nye uddannelser i Asnæs. Rådet fra Politikerne er, at man sammen skal finde nogle niche-uddannelser, som kan lægges i Odsherred.

Det blev aftalt, at Odsherred Erhvervsforum sammen med Rasmus og Jacob, Odsherred Kommune og uddannelsesinstitutionerne, vil nedsætte en arbejdsgruppe, hvor man skal arbejde hen imod at skabe opmærksomhed om at tiltrække uddannelse til Odsherred.

Odsherred skal være både en erhvervs- og uddannelseskommune ud over en fritidskommune. Vi er mere en blot turismen, for det er erhvervslivet, som sikrer skattegrundlaget og leveforholdene i Odsherred.