Social- og Forebyggelsesudvalget besluttede i foråret 2021, at borgere, der er visiteret til madservice, skal have mulighed for at få udstedt et fritvalgsbevis, så de selv kan vælge hvilken leverandør, de ønsker leveret mad fra. Borgere vil fra d. 1. oktober 2021 dermed kunne vælge frit mellem at modtage mad fra kommunens leverandør, Det danske madhus, eller fra en leverandør de selv vælger og indgår kontrakt med.

Der er visse krav til både borgere og leverandører. Borgeren skal eksempelvis kunne administrere kontrakten og de aftaler, som borgeren selv indgår med den pågældende leverandør og leverandøren skal leve op til kommunens kvalitetsstandarder for madservice.

Odsherred Kommune afholder et møde d. 21. september 2021 kl. 8 over Teams. Her vil interesserede leverandører få mulighed for, at stille spørgsmål til ordningen samt komme med input til hvordan ordningen bedst udmøntes, så det bliver en god ordning både for borgere, leverandører og for Odsherred Kommune, som skal administrere ordningen.

Alle forhold vil blive uddybet på mødet og materiale vil blive sendt ud inden mødet.

Vi håber ordningen har interesse og glæder os til samarbejdet.

Tilmelding skal ske til Stine Bræstrup Arthur på mail: stiar@odsherred.dk – hvis der er spørgsmål kan man ringe direkte til Stine på telefon 30 34 86 09. Efter tilmelding får I tilsendt et link til teams.