Lokale erhvervspræstationer 2024 er en årlig rapport, der rangerer alle danske kommuner på et samlet indeks over de lokale erhvervspræsentationer.

Læs hele rapporten HER og se den samlede oversigt på side 5.

Odsherred får en samlet placering som nr. 69 og en regional placering som nr. 10. Se flere detaljer HER.

Indekset bygger på 22 nøje udvalgte indikatorer, der giver et samlet overblik over udviklingen i erhvervsaktiviteten i kommunerne. På den måde giver indekset mulighed for at sammenligne præ-stationer på tværs af samtlige danske kommuner.
Indikatorerne er baseret på de senest tilgængelige data fra Danmarks Statistik. Dermed fokuserer indekset, i modsætning til fx DI’s Erhvervsklimamåling og SMV Danmarks måling af erhvervsvenlighed, på kommunernes faktiske erhvervs-præstationer baseret på objektive indikatorer.
Lokale erhvervspræstationer 2024 er således et godt udgangspunkt for, at alle kommuner kan sætte sig realistiske mål for den erhvervspolitiske udvikling.
Samtidig kan indekset anvendes i en samlet evaluering af, om erhvervsfremmeindsatsen fører til faktiske forbedringer i resultaterne.
De 22 indikatorer er fordelt på tre underindeks:

1. Arbejdspladser, indkomst og produktivitet
2. Iværksætteri og vækstvirksomheder
3.Eksport


Lokale erhvervspræstationer 2024 giver indsigt i, hvordan kommunerne performer på de tre underindeks overordnet set. Desuden sætter rap-porten fokus på de bedst præsterende kommuner på en udvalgt indikator inden for hver af de tre delområder.
Igen i år giver Lokale erhvervspræstationer et detaljeret indblik i det kommunale ”vækstdanmark”.
De væsentligste resultater er:

Ballerup Kommune indtager for andet år i træk placeringen som nummer 1 på det samlede indeks. I forhold til sidste års indeks er Gladsaxe rykket frem på 2. pladsen, mens Gentofte i år ligger på 3. pladsen.

Top-10 domineres af hovedstadskommuner, idet syv kommuner beliggende i Region Hovedstaden befinder sig i toppen af indekset. Hedensted, Ikast-Brande og Kolding Kommune udgør de resterende kommuner i top-10.

Højdespringerne på indekset er Holstebro og Vesthimmerland, der er gået hhv. 41 og 36pladser frem sammenlignet med sidste år. Is-høj og Solrød Kommune har ligeledes oplevet en markant fremgang på dette års indeks, mens København er gået 20 pladser frem, og nu indtager en 6. plads.

Ballerup Kommune scorer højest på både un-derindekset Arbejdspladser, indkomst og pro-duktivitet og underindekset Iværksætteri og vækstvirksomheder. Københavns Kommune er topscorer på underindekset Eksport.

De ti kommuner i bunden af årets erhvervs-indeks udgøres hovedsageligt af kommuner fra Region Hovedstaden og Region Sjælland. Kun tre af kommunerne i bunden af listen ligger vest for Storebælt.

Regionale topscorere er – ud over Ballerup Kommune – Hedensted, Kolding, Rebild og Køge Kommune.