Grundlæggende leder uddannelse 2

Den videregående lederuddannelse (i daglig tale GLU 2) er for dig, der allerede er leder og kunne tænke dig at blive mere skarp på f.eks. forebyggelse af stress hos dine medarbejdere (og dig selv), vil have fokus på anerkendende ledelse, coaching og ikke mindst hvordan det er at være ledelse på afstand (hybrid ledelse).

Det er en fordel, hvis du allerede har ledererfaring men du kan også sagtens som ny leder deltage på ét eller flere af modulerne.

Vil du med på alle moduler, koster det kun 4.872,00 kr for alle 8 dage. Er du max. uddannet på niveau som en erhvervsuddannelse, kan du deltage på AMU vilkår, som gør prisen væsentligt billigere og du kan evt. søge om VEU-godtgørelse og kompetencefonde.

Vil du vide mere, så kontakt os gerne.

Epoxy

Målgruppen til dette kursus, er alle der arbejder med epoxy og isocyanater. Efter gennemført kursus kan du udføre arbejde med epoxy og isocyanater, sundheds- og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt i forhold til både dig selv og dine omgivelser. Du får kendskab til Arbejdstilsynets vejledningsmateriale, du lærer at vælge og anvende korrekte værnemidler, du lærer at være i stand til at yde førstehjælp og akut uheldshåndtering, du lærer at håndtere farligt affald og hvordan det skal bortskaffes og meget mere.

Du skal uanset faglig relation kunne forholde dig til både små og store mængder epoxy, harpikser og isocyanter.

Kurset er både teori og praktik og kurset indeholde emner, der er nødvendige for at du kan tilegne dig de kvalifikationer, som kræves i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr 1793 (18/12-15) om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser), bilag 3.

Varigheden på kurset er kun 2 dage – og koster kun 164,00 kr, hvis du er i AMU målgruppen.

Kontakt os hvis du vil vide mere.