Kompetenceløft SMV Sjælland – Faggrupper & faglige emner

Vi har fået en bevilling fra den Europæiske Socialfonden og Danmarks Erhvervsfremmemidler til projektet: ’Kompetenceløft for små og mellemstore virksomheder i Region Sjælland’. Ideen er at DTU, sammen med samarbejdspartnerne Erhvervscentre Sorø, Stevns, Faxe og Næstved, finder SMV’er, som tilbydes kompetenceudviklingsforløb. Et forløb er typisk omkring 40 timer per virksomhed (men det må gerne variere). Projektet løber til 30. december 2022. Se: Individuelt skræddersyede udviklingsforløb til SMV’er – DTU Engineering Technology

Hvert forløb er individuelt målrettet virksomhedens specifikke behov, mens det selvfølgelig skal passe med vores faglige ekspertise. Forløbet tager udgangspunkt i et indledende møde med DTU’s VIP medarbejdere på virksomheden, hvor man identificerer problemstillingen, som der kan bygges kompetenceudviklingsforløb op omkring. Nedenstående oversigt viser faggrupper og emner, som vi kan tilbyde – et menukort. Når et behov er identificeret, vil der være en dialog med vores faglige eksperter før et kompetenceudviklingsforløb sættes i gang.

Byggeriets processer
Arkitektur, byggeteknik Konstruktionsteknik Stålkonstruktioner, betonkonstruktioner og trækonstruktioner Lean Construction Byggeriplanlægning og styring Geoteknik, havne, byggegruber, tunneller Energi, tekniske installationer VVS, ventilation, indeklima Miljøeffekter, Miljøvurdering, Livscyklusvurderinger   
Elektronik og indlejrede systemer
Digital signal processorer Trådløs kommunikation Internet of Things Indlejrede systemer Sensorer   
Forsyning og infrastruktur
Elektriske energisystemer Elforsyning, elektriske installationer Elektriske maskiner Effektelektronik Digital Elektronik og PLC   
Innovationsprocesser og entrepreneurskab
Innovation, innovationsprocesser Forandringsledelse Designprocesser Entrepreneurship   
Matematisk modellering og dataanalyse
Dataanalyse og visualisering Signalbehandling Artificial Intelligence, machine learning Matematisk modellering Statistik Reguleringsteknik   
Mekanisk teknologi
Produktudviking og design Materialeteknologi Plastteknologi Varmetransmission Maskinkonstruktion CAD Reguleringsteknik   
Mobilitet, milljø og infrastruktur
Forsyning og miljø, vandforsyning Jord- og grundvandsforurening, geoteknik Kommunal planlægning, vejplanlægning Byggeledelse Trafikplanlægning, trafiksikkerhed Kollektiv trafik Jernbane analyse og ledelse Transport økonomi Cirkulær økonomi   
Operations management og automatisering
Produktionsteknik Automatisering Supply Chain Management Operations Management Kvalitetssikring Logistik Mekatronik Robotteknik   
Sikkerhed og IT-systemer
Informations teknologi og kommunikation Datakommunikation, servere og netværk Netværksteknologi, trådløs teknologi Datasikkerhed, cyber defense Kryptografiske algoritmer 
Software
Software udvikling, webteknologier, Java Sundhedsteknologi, medicoteknik Augmented Reality Mobil applikationsudvikling User Experience   
Strategi- og ledelsesudvikling
Projektledelse Projektporteføjlestyring Forandringsledelse Strategi, strategisk ledelse Organisationsledelse CSR     
Økonomisk analyse og modellering
Forretningsudvikling Erhvervsøkonomi Regnskabsanalyse, økonomistyring Værdiansættelse af virksomheder Finansiering Globalisering, international Marketing