Som lovet, har Marcel Goldin sendt lidt uddybning i forhold til hjælpepakken om, at virksomheder kan få kompensation af sine faste udgifter fra Staten. Bekendtgørelsen har været længe undervejs, men nu er den endelig blevet offentliggjort. Så her kommer lidt ekstra info:

 

For at få kompensation vil man skulle se på de faste udgifter og den mistede omsætning for hele perioden fra 9. marts til og med den 8. juni 2020. Det er altså ikke muligt at begrænse sig til dele af perioden, medmindre der er tale om en af de virksomhedsformer, der har forbud mod at holde åbent. Virksomheder der har forbud mod at holde åbent kan søge om kompensation for den særskilte periode, hvor virksomheden har forbud mod at holde åbent.

 

Vælger en virksomhed at holde helt/delvist åbent i begyndelsen i perioden, for derefter at lukke helt senere i perioden, vil det altså på trods heraf være summen af omsætningen for hele perioden, der lægges til grund ved beregning af kompensationen. Virksomheder, der har forbud mod at holde åbent, men alligevel har en omsætning, mister retten til 100% kompensation, fordi det er en betingelse for 100% kompensation, at virksomheden ikke har haft omsætning i den periode, hvor den har haft forbud mod at holde åbent. Dette betyder eksempelvis, at en restaurant der fortsætter med at sælge take-away, eller en frisør eller kosmetolog der fortsætter med at sælge hår- eller hudplejeprodukter under samme CVR-nummer ved f.eks. nethandel, ikke kan forvente 100% kompensation sine faste udgifter.

 

Det er i øvrigt kun virksomheder, som ved bekendtgørelse er påbudt at holde lukket, som i perioden kan blive kompenseret med 100 % af sine faste udgifter. Andre virksomheder, hvor det for mange heller ikke giver mening at holde åbent, som f.eks. hoteller og kursuscentre, kan kun blive kompenseret med op til 80 % af de faste udgifter.

 

Der ligger derfor nu en stor opgave hos mange virksomhedsejere, som skal regne på om det kan svare sig at holde åbent i et vidst omfang, eller om der skal holdes helt lukket. Dette er meget individuelt fra virksomhed til virksomhed. Dette bør foretages i samarbejde med virksomhedens revisor, og ansøgningen om kompensation skal da også ledsages af en revisorpåtegnet opgørelse.

 

Hjælpepakken mod kompensation for faste udgifter kan ikke bruges til kompensation for lønudgifter til virksomhedens ansatte.

 

-o0o-

 

Lønkompensationsordningen for virksomheders medarbejdere (trepartsaftalen) er også tidligere kommet på plads. Den indebærer, at virksomheder kan søge om lønkompensation i op til maksimalt 3 måneder for lønmodtagere, som er blevet eller vil blive hjemsendt i perioden fra den 9. marts frem til og med den 8. juni 2020. Betingelserne for at gøre brug af ordningen skal være opfyldt, herunder at enten minimum 30 % af lønmodtagerne i selskabet eller over 50 lønmodtagere hjemsendes med fuld løn (hjemsendelsen skal være et reelt alternativ til afskedigelse), ligesom der IKKE må arbejdes under hjemsendelsen.

Med venlig hilsen/Best regards

 

Marcel Goldin

Partner, Advokat

 

TREP

advokater

M: +45 53 44 66 66

W: www.trep.dk