Sammen om

Odsherred Kommune og repræsentanter fra Odsherred Erhvervsforum sætter nu sammen en ambitiøs vækst- og udviklingsdagsorden i Odsherred. Første trin er faste møder mellem erhvervslivet og politikerne i Vækst- og Udviklingsudvalget i Odsherred byråd.

Odsherreds vidtforgrenede erhvervsliv af både internationalt førende virksomheder, detailhandel, iværksættere, turismeaktører og lokale entreprenører er forudsætningen for udvikling, arbejdspladser og det gode liv i hele Odsherred.

Der er dog stadig et stort potentiale for vækst og udvikling. Derfor sætter Odsherred Kommune og det lokale erhvervsliv nu turbo på det fælles arbejde for at gøre Odsherred til en førende konkurrencekraftig erhvervskommune. Første trin er faste møder mellem byrådets Vækst- og Udviklingsudvalg og repræsentanter fra det lokale erhvervslivs organisationer. Den styrkede dialog og samarbejde skal føre til konkrete løsninger og bedre rammevilkår for virksomhederne.


Borgmester Karina Vincentz ser frem til at det styrkede samarbejde kan medvirke til at skabe de gode fælles løsninger:

”Fra politisk side er vi meget optaget af, at Odsherreds virksomheder og iværksættere har de bedst mulige lokale rammevilkår. Derfor skal vi kende virksomhedernes behov og betydning, så vi kan træffe de rigtige politiske beslutninger. Vores erhvervsliv er jo selve rygraden i den lokale udvikling. De er en afgørende forudsætning for alt lige fra arbejdspladser til det lokale forenings- og kulturliv. Og et dynamisk arbejdsmarked er nødvendigt for at Odsherred er en attraktiv bosætningsdestination,” siger Karina Vincentz.
 

Centerchef for Erhverv, Plan og Byg i Odsherred Kommune Björn Emil Härtel Jensen ser frem til den styrkede dialog med erhvervslivet:

”Som kommune har vi et stort ansvar for at tilbyde vores virksomheder en kompetent erhvervsservice, effektiv og kvalificeret sagsbehandling, en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats, gode skoler og en indsats der synliggøre vores mange kvaliteter, så vi kan tiltrække vækstiværksættere, virksomheder og ressourcestærke tilflyttere. Der skal en ambitiøs helhedsindsats til, og den kommer vi kun i mål med, når vi har den gode dialog med hinanden. De faste møder er et vigtigt skridt, som jeg glæder mig til gå i gang med,” siger Björn Emil Härtel Jensen.
 

Formand for Odsherred Erhvervsforum Henrik H. Andersen ser også frem til samarbejdet:

”Virksomhederne i Odsherred har unikke spidskompetencer, fx indenfor vores turisme- og oplevelsesøkonomi, fødevarer og detailhandel. Men vores vækst og konkurrenceevne er afhængig af, at Odsherred Kommune skaber de bedst mulige rammer og sagsbehandling – og dét skal vi have en bedre dialog om. Jeg ser derfor frem til at vi ved de kommende møder både skal drøfte de helt overordnede strategier og indsatser, men ligeså vigtigt: at vi har en ligeværdig dialog med politikerne og administrationen i kommunen om, hvad der er brug for at skabe vækst her og nu,” siger Henrik H. Andersen.

Mere om samarbejdet

  • Seks repræsentanter fra Odsherred Erhvervsforum og Vækst- og Udviklingsudvalget mødes fire gange årligt
  • Borgmesteren deltager i møderne. Andre relevante aktører kan også deltage. Dette kan f.eks. være; Geopark Odsherred, VisitOdsherred, Asnæs Centeret, Købstaden Nykøbing, m.fl.
  • Møderne afholdes 3. torsdag i månederne februar, maj, august og november. Møderne starter kl. 15.00 og varigheden aftales alt efter indholdet på mødet
  • Formandskabet for Odsherred Erhvervsforum og udvalgsformanden for Vækst- og Udviklingsudvalget aftaler mødeindholdet