På mødet tirsdag d. 08. februar 2022 besluttede de fremmødte at:

Faste udvalg og Aktivitetsudvalg udgør sammen en arbejdsgruppe, som arbejder med en event. Der udarbejdes et årshjul for aktiviteter og indsamles erfaringer fra aktiviteterne til de følgende år, således at erfaringerne kan opsamles af måske nye medlemmer af udvalget det følgende år.

Det blev vedtaget, at der valgtes nogle personer til de faste udvalg og at man kunne byde ind på et aktivitetsudvalg, som havde en event (begrænset periode). Hans-Henrik havde en liste over mulige udvalg og her var der enighed om at vælge nogle få, således at de kan blive en succes.

Til de faste udvalg blev der valgt følgende: Pia Kemnitz, Kristina Sterum, Hans-Henrik Rasmussen, Louise Jankuhn og Erik Lissner. De vil selv fordele de forskellige områder imellem sig. På næste møde vil dette ligge klar.

Følgende aktiviteter blev valgt for 2022 og blandt de fremmødte valgte disse at deltage i nedenstående udvalg.

Påske : Gitte Lissner, Tanja Kubert, Pia Kemnitz

Tour de France : Hans-Henrik Rasmussen, Uffe Mortensen, Bente Scheel-Krüger + Jan Staunsbjerg

Julen : vælges på et af de følgende møder

Sidegade : Tina Johannesen, Ibi Frederiksen, Jeanett Olsen + gerne 1-2 mere

Hallowen : Louise Nordlund + gerne 2-3 flere

Efterårsferie : mange aktiviteter i Nykøbing i denne uge, så skal vælges næste gang

Supportgruppe ad-hoc : Charlotte Danielsen + meget  gerne flere, som vil gå til hånde

Hvis der er nogle af de ikke fremmødte som gerne vil byde ind på en aktivitet eller flere, så tag fat i en fra Aktivitetsudvalget eller Odsherred Erhvervsforum og meld jer til.

Opfordring: Vi håber at medlemmer har lyst til melde sig til nogle af udvalgene og deltage i vores møder, så vi sammen kan løfte og få nogle succeser i vores by. Det er vigtigt at vi kommer godt fra start, så al hjælp og engagement fra medlemmerne tages imod med kyshånd.

Forslag til åbningstider i Købstaden for 2022
• 26. marts Modlys Åbent til kl.18
• 14. april Skærtorsdag Åbent til kl.14
• 15. april Langfredag Åbent til kl.14
• 16. april Påskelørdag Åbent til kl.15
• 13. maj St. Bededag Åbent til kl.14
• 14. maj Åbent til kl.15
• 26. maj Kr. Himmelfart Åbent til kl.14
• 27. maj Åbent til kl.15
• 4. juni Pinselørdag Åbent til kl.15
• 6 lørdage i ugerne omkring børnenes sommerferie, typisk uge 27-28-29-30-31-32 Åbent til kl.15
• 25. november Juletræstændning/black friday Åbent til kl.18
• 18. december Åbent til kl.14
Derudover aften åbning ved
• Tour de France,
• Halloween

Vi ses næste gang mandag d. 7. Marts kl. 18-19.