Logoer for Odsherred Erhvervsforum og Odsherred Kommune

Erhvervsstrategien er et eksempel på et stærkt samarbejde mellem Odsherred Erhvervsforum og Odsherred Kommune. I samarbejde er der udarbejdet en både målbar og struktureret Erhvervsstrategi for Odsherred Kommune for årene 2019 – 2022. Læs Erhvervsstrategien her: Erhvervsstrategi 2019-2022 vedtaget 5.11.2019     Husk, at vi altid har mange spændende arrangementer – se her © Odsherred Erhvervsforum – kom… Læs mere »

Logoer for Odsherred Erhvervsforum og Odsherred Kommune

I efteråret 2017 indgik Odsherred Erhvervsforum og Odsherred Kommune en samarbejdsaftale for 2018 og fremover. For 2019 vil det være denne del af den oprindelige samarbejdsmodel, som kører videre:   Samarbejdsmodellen Den anden del af aftalen omhandler samarbejdsmodellen. Med den er der nu etableret en praksis for samarbejdet mellem de to parter. Her er det væsentligt,… Læs mere »

Partnerskabsaftalen i Odsherred bliver underskrevet

Mandag d 12. november blev Partnerskabsaftalen underskrevet.   Partnerskabsaftalen er indgået mellem Odsherred Erhvervsforum, Odsherred Kommune, EUC Nordvestsjælland, NVP Campus og LO.   De 5 parter forpligter hinanden til at skaffe flere praktikpladser og lærepladser, så det kan sikres, at flere unge i Odsherred kan gennemføre en erhvervsuddannelse. Ved at der sikres flere pladser i… Læs mere »

Odsherred Erhvervsforum afholdt sin første ordinære generalforsamling i marts, hvor formand Henrik Andersen og næstformand Michael Ørskov blev valgt. I forbindelse med generalforsamlingen fratrådte bestyrelsesmedlemmerne Morten Jensen, Per Nielsen og Ebbe Mondrup. Dermed skulle et par af foreningens udvalg have nye formænd. Bent Jørgensen, fra Eiland Electric A/S, blev udpeget som formand for håndværkerudvalget, mens… Læs mere »

Odsherred Erhvervsforum og Odsherred Kommune afholdt før påske erhvervskonferencen Vækst i Odsherred. Godt 100 deltog i arrangementet, hvor også erhvervsministeren aflagde besøg. Brian Mikkelsen pegede overordnet på de lokale fødevarer og turismen i sit korte oplæg om vækstmuligheder i Odsherred. Mere konkret blev det dog efter pausen, hvor forsamlingen gik i grupper for at drøfte,… Læs mere »

I forlængelse af den aftale om samarbejdsmodel, som Odsherred Erhvervsforum indgik med Odsherred Kommune, er der nu lavet en aftale om, hvordan høringer gennemføres. Aftalen betyder, at erhvervsforum bliver inddraget tidligt i de af høringsprocesserne, hvor det er relevant. Formålet med aftalen er at skabe et forbedret beslutningsgrundlag baseret på en gennemsigtig proces og en… Læs mere »

Samarbejdsaftalen med Odsherred Kommune I løbet af efteråret har Odsherred Erhvervsforum været i dialog med Odsherred Kommune om en samarbejdsmodel. Mandag den 14. november godkendte økonomiudvalget forslaget til samarbejdsmodellen, som træder i kraft fra 1. januar 2018.   Det går aftalen ud på Aftalen består af to dele: Aftale mellem Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsforum… Læs mere »