Indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplan 2021-2033 Byrådet skal hvert 4 år revidere kommuneplanen. Gennem beslutningen om at udsende Planstrategien i høring er vejen banet for at påbegynde denne revision. Revisionen indledes med en idefase, hvor borgere og interessenter får mulighed for at komme med ideer og forslag til kommuneplanen. Idefasen manifesteres med et… Læs mere »

Byrådet i Odsherred Kommune godkendte tirsdag den 15. december 2020 kommissoriet til det nye Erhvervskoordinationsudvalg (§17, stk. 4 udvalg), og indstillede valggruppe 1 og 2 som kan ses nedenfor. Uddrag af referatet fra byrådsmødet: Kommissorium godkendt. Af medlemmer til udvalget indstillede valggruppe 1 og valggruppe 2 følgende repræsentanter: Thomas Adelskov, formand, Socialdemokratiet, valggruppe 1 Felex… Læs mere »

Logoer for Odsherred Erhvervsforum og Odsherred Kommune

Erhvervsstrategien er et eksempel på et stærkt samarbejde mellem Odsherred Erhvervsforum og Odsherred Kommune. I samarbejde er der udarbejdet en både målbar og struktureret Erhvervsstrategi for Odsherred Kommune for årene 2019 – 2022. Læs Erhvervsstrategien her: Erhvervsstrategi 2019-2022 vedtaget 5.11.2019     Husk, at vi altid har mange spændende arrangementer – se her © Odsherred Erhvervsforum – kom… Læs mere »

Logoer for Odsherred Erhvervsforum og Odsherred Kommune

I efteråret 2017 indgik Odsherred Erhvervsforum og Odsherred Kommune en samarbejdsaftale for 2018 og fremover. For 2019 vil det være denne del af den oprindelige samarbejdsmodel, som kører videre:   Samarbejdsmodellen Den anden del af aftalen omhandler samarbejdsmodellen. Med den er der nu etableret en praksis for samarbejdet mellem de to parter. Her er det væsentligt,… Læs mere »

Partnerskabsaftalen i Odsherred bliver underskrevet

Mandag d 12. november blev Partnerskabsaftalen underskrevet.   Partnerskabsaftalen er indgået mellem Odsherred Erhvervsforum, Odsherred Kommune, EUC Nordvestsjælland, NVP Campus og LO.   De 5 parter forpligter hinanden til at skaffe flere praktikpladser og lærepladser, så det kan sikres, at flere unge i Odsherred kan gennemføre en erhvervsuddannelse. Ved at der sikres flere pladser i… Læs mere »

Odsherred Erhvervsforum afholdt sin første ordinære generalforsamling i marts, hvor formand Henrik Andersen og næstformand Michael Ørskov blev valgt. I forbindelse med generalforsamlingen fratrådte bestyrelsesmedlemmerne Morten Jensen, Per Nielsen og Ebbe Mondrup. Dermed skulle et par af foreningens udvalg have nye formænd. Bent Jørgensen, fra Eiland Electric A/S, blev udpeget som formand for håndværkerudvalget, mens… Læs mere »

Odsherred Erhvervsforum og Odsherred Kommune afholdt før påske erhvervskonferencen Vækst i Odsherred. Godt 100 deltog i arrangementet, hvor også erhvervsministeren aflagde besøg. Brian Mikkelsen pegede overordnet på de lokale fødevarer og turismen i sit korte oplæg om vækstmuligheder i Odsherred. Mere konkret blev det dog efter pausen, hvor forsamlingen gik i grupper for at drøfte,… Læs mere »

I forlængelse af den aftale om samarbejdsmodel, som Odsherred Erhvervsforum indgik med Odsherred Kommune, er der nu lavet en aftale om, hvordan høringer gennemføres. Aftalen betyder, at erhvervsforum bliver inddraget tidligt i de af høringsprocesserne, hvor det er relevant. Formålet med aftalen er at skabe et forbedret beslutningsgrundlag baseret på en gennemsigtig proces og en… Læs mere »

Samarbejdsaftalen med Odsherred Kommune I løbet af efteråret har Odsherred Erhvervsforum været i dialog med Odsherred Kommune om en samarbejdsmodel. Mandag den 14. november godkendte økonomiudvalget forslaget til samarbejdsmodellen, som træder i kraft fra 1. januar 2018.   Det går aftalen ud på Aftalen består af to dele: Aftale mellem Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsforum… Læs mere »