Vision for FGU Nordvestsjælland

– fra mål til indsatser og handling!

Vi vil meget gerne invitere jer til en præsentation af det nye FGU Nordvestsjælland

Tirsdag den 25. juni kl. 16.00 – 17.30 Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle

Vi glæder os til at give jer et indblik i rammerne for den gode institution, vi siden foråret har arbejdet på – og som står klar til modtagelse af de unge primo august.

Der vil på dagen være korte oplæg om processerne vi har været igennem, og de mål som vi fremadrettet vil arbejde hen imod; her er fokus bl.a. skabelsen af et spirende studiemiljø og en god social og faglig kultur – såvel for ansatte som for elever.

Det er i ovenstående kontekst vigtigt at pointere, at de unge er vores fælles ansvar – det er også med dette motiv, at vi netop rækker ud efter jer. Vores succes afhænger i høj grad af en fælles indsats fra flere aktører om den enkelte unge – såsom ungeindsatsen, erhvervsliv/foreninger og aftager/uddannelsessteder.

Arrangementet afholder vi for at kunne give jer en introduktion til, hvordan FGU Nordvestsjælland er opbygget og sammensat. Vi glæder os meget til at kunne afklare spørgsmål og til at få sat ansigt på hinanden. Forandringsprocessen er omfattende – og vi er rigtig godt på vej!

Indhold

• Om FGU NVS (status)

• Den lokale skole

• Hvem er de unge, vi hjælper?

• FGU NVS – vores vision!!

• Vores DNA

• “Styrkebaseret kultur” v/Nicolai Moltke-Leth, Implement

• Læringsfilosofi og tilgang til de unge

• Forandringsprocessen frem mod 1/8-2019 og fremadrettet

• Målsætninger og indsatsområder fremadrettet

• Drøftelser

• Der vil være elever til stede til en snak om uddannelsen og om samarbejdet mad aktørerne

Der serveres en lille forfriskning.

Jeg glæder mig til at se jer!

De bedste hilsner

Jørgen Ravnsbæk Andersen

Direktør for FGU Nordvestsjælland