Information til virksomheder og arbejdspladser om forholdsregler

ved ny coronavirus (COVID-19)

Sundhedsstyrelsen oplever i øjeblikket en stor efterspørgsel på information fra virksomheder
og andre arbejdspladser om forholdsregler i relation til ny coronavirus og den afledte sygdom
COVID-19.

Denne information er udfærdiget for at imødekomme dette behov, og tager udgangspunkt i
den aktuelle viden på udfærdigelsestidspunktet. I kan holde Jer løbende opdateret på Sundhedsstyrelsens
hjemmeside www.sst.dk/corona.

COVID-19 giver infektioner i luftvejene. Symptomer kan spænde fra helt milde symptomer
til alvorlig lungebetændelse. COVID-19 smitter fra person til person gennem dråber, fx via
hoste eller nys. Derfor opfordrer Sundhedsstyrelsen til, at alle følger de generelle hygiejneråd.
Sundhedsstyrelsen opfordrer ikke til, at raske borgere benytter mundbind eller andre værnemidler
til at forebygge smitte, da der ikke er dokumenteret effekt af sådanne tiltag. Der opfordres
i stedet til at følge ovenstående generelle råd til effektiv forebyggelse at smitte. Virksomheder
kan evt. opsætte dispenser med håndsprit i fællesområder som kantine, åbne kontorlandskaber,
toiletter mv.

Informationsmateriale

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet forskelligt informationsmateriale, som virksomheder er velkomne
til at benytte og hænge op. Det kan downloades på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:
www.sst.dk/corona. Materialer findes både på dansk og engelsk.

Der kan findes mere information på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor der også kan findes
svar på en række hyppigt stillede spørgsmål.

Sundhedsstyrelsens generelle hygiejneråd
– Vask hænder ofte og hyppigt med sæbe og vand, brug evt. håndsprit
– Nys og host i ærme eller albuebøjning
– Ved arbejde med direkte kontakt med sekreter opfordres til brug af engangshandsker

Sygdom blandt medarbejdere

Som udgangspunkt skal man ikke mistænke, at en medarbejder med feber, hoste eller vejr-trækningsproblemer har smitte med ny coronavirus.

COVID-19 skal alene mistænkes hos en syg medarbejder, hvis denne har feber og hoste eller vejrtrækningsproblemer OG rejseaktivitet til områder med udbredt smittespredning eller per-soner med de nævnte symptomer som har haft tæt kontakt til en person med påvist eller mis-tænkt COVID-19.
Hvis en medarbejder er syg, og bliver diagnosticeret med COVID-19, iværksættes smitte- og kontaktopsporing ved Styrelsen for Patientsikkerhed. I et sådan tilfælde vil arbejdspladsen blive orienteret.

Rejseaktivitet

Planlagt rejseaktivitet kan som udgangspunkt afvikles, men man bør holde sig løbende opda-teret i rejsevejledningerne på Udenrigsministeriets hjemmeside. Medarbejdere, der oplever symptomer på COVID-19 (feber, hoste eller vejrtrækningsbesvær) inden for 14 dage efter hjemkomst fra et område med udbredt smittespredning, skal tage telefonisk kontakt til egen læge, lægevagt eller Akut telefon, og undgå at tage på arbejde.

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke, at virksomheden selv sætter medarbejdere i karantæne.
Afvikling af konferencer eller andre arrangementer med mange mennesker

Der skal som udgangspunkt ikke tages særlige forbehold i forhold til afholdelse af arrangementer. Konferencer og store arrangementer kan derfor afholdes som planlagt. Virksomheder kan evt. hænge plakater op med gode hygiejneråd for at forebygge smitte.

Medarbejdere med kontakt med mange mennesker, pakker mv., fx politi eller lufthavne
Der skal ikke tages særlige forholdsregler, og der er ikke behov for brug af værnemidler. Der opfordres til at følge de almindelige hygiejneråd.

Særlige forhold for medarbejdere i sundhedssektoren samt på skoler, institutioner mv.

Ovenstående forhold vedrørende rejseaktivitet, sygdom og hygiejne er også gældende for sundheds- og plejepersonale mv. Der er som udgangspunkt ikke baggrund for at tilråde karantæneperioder for medarbejdere med rejseaktivitet. Det samme gælder på skoler og andre institutioner mv. Vi anbefaler, at medarbejdere inden for sundhedssektoren i øvrigt rådgiver sig med deres ledelser.

 

Link til Information til virksomheder og arbejdspladser om forholdsregler ved ny coronavirus (COVID-19)

Link til Information om smitsomme sygdomme, spørgsmål og svar