Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Odsherred Erhvervsforum.

Information om generalforsamlingen:

 

 

1. Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 4. Forelæggelse af det endelige budget for det igangværende år
 5. Forelæggelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingenter
 6. Valg af formand og næstformand til foreningens bestyrelse samt en suppleant.
  I år er det kun næstformand Michael Ørskov som er på valg.
 7. Valg af revisor
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt.

Eventuelt indkomne forslag fra medlemmerne skal være Sekretariatet ved margrethe@odsforum.dk skriftligt i hænde senest 11 dage før generalforsamlingen.

Eventuelt indkomne forslag fra medlemmerne til vedtagelse på generalforsamlingen bliver bekendtgjort senest 1. april per mail til medlemmerne.

Herefter vil der være en kort pause før det næste indslag begynder. Der vil blive serveret en lidt spiseligt i pausen.

 

 

2. Hør Seniorstrateg og Vækstkonsulent Nils Hall Torgersen fortælle om begrebet Disruption

Læs om foredraget

 

Hvornår:         Onsdag d. 10. april 2019 kl. 16.00 – ??

Hvor:               Festsalen ovenpå SuperBrugsen i Højby, Højby Stationsvej 8, 4573 Højby

Tilmelding:     Senest mandag d. 8. april 2019  på  margrethe@odsforum.dk

Deltagelse er gratis – alle er velkomne

 

OBS når du tilmelder dig arrangementet, giver du samtidig tilladelse til, at der udleveres en deltagerliste med dit navn og firmanavn til alle deltagere, så man efterfølgende kan netværke.