Kære kunder

Vi håber alle har det godt og har nydt sommeren.

I forbindelse med, at indefrosne feriepenge, der er opstået i forbindelse med den nye ferielov, nu kan/skal afregnes har alle virksomheder, der har haft ansatte i den periode, hvor medarbejderne har optjent disse feriepenge, modtaget brev fra Lønmodtagerens Feriemidler via e-boks.

Brevet omhandler forrentning og mulighederne for afregning af disse indefrosne feriepenge.

Feriepengene bliver forrentet efter en indeksering, der for den første periode udgør 1,5%.

Der tilskrives årligt denne indeksering og denne ”forrentning” skal ligeledes afregnes.

Feriepengene skal afregnes til lønmodtagernes feriemidler når:

 • En medarbejder eller tidligere medarbejder går bort.
 • En medarbejder eller tidligere medarbejder går fraflytter Danmark eller tilkendes førtidspension og medarbejderen ansøger om feriepengene.
 • En medarbejder eller tidligere medarbejder når folkepensionsalderen.
 • Hvis en medarbejder har optjent feriepenge, der ikke overstiger kr. 1.500.

Man kan vælge at indbetale alle de indefrosne feriepenge eller dele heraf.

 • Årligt i juli modtages brev om der er feriemidler til forfald af ovennævnte årsager og der medfølger opkrævning herpå.
 • Årligt i juli kan det endvidere vælges, at indbetale dele af de indefrosne feriepenge.
 • 1. gang er i 2021, hvor der inden 31. august SKAL tages stilling til om man ønsker at indbetale helt eller delvist.
 • Når man indbetaler den modtagne eller valgte delvise indbetaling rettidigt bekræfter man automatisk, at den resterede del af feriepengene ikke ønskes indbetalt.
 • Ønsker man at indbetale delvist skal man vælge de medarbejdere, som man ønsker at indbetale for. Det er således ikke muligt at vælge et specifikt beløb, men kun enkelte medarbejdere.
 • Hvis man ikke får en opkrævning i juli skal man selv HUSKE at gå ind på internetsiden og bekræfte, at man ikke ønsker at indbetale ellers vil det resterende beløb komme til forfald.

HUSK AT FRISTEN ER DEN 31. august hvert år og første gang den 31/8-2021.

I skal derfor inden den 31/8-2021 gå ind på www.virk.dk/selvbtjening-feriemidler og via nem-id til virksomheden logge ind og tage stilling til evt. betalingsstørrelse og bekræfte om man vil afvente med at betale.

Det fremgår heraf hvordan man skal gøre, men vi står naturligvis til rådighed for at assistere her hermed.

God dag

Med venlig hilsen

Kære kunder

Vi håber alle har det godt og har nydt sommeren.

I forbindelse med, at indefrosne feriepenge, der er opstået i forbindelse med den nye ferielov, nu kan/skal afregnes har alle virksomheder, der har haft ansatte i den periode, hvor medarbejderne har optjent disse feriepenge, modtaget brev fra Lønmodtagerens Feriemidler via e-boks.

Brevet omhandler forrentning og mulighederne for afregning af disse indefrosne feriepenge.

Feriepengene bliver forrentet efter en indeksering, der for den første periode udgør 1,5%.

Der tilskrives årligt denne indeksering og denne ”forrentning” skal ligeledes afregnes.

Feriepengene skal afregnes til lønmodtagernes feriemidler når:

 • En medarbejder eller tidligere medarbejder går bort.
 • En medarbejder eller tidligere medarbejder går fraflytter Danmark eller tilkendes førtidspension og medarbejderen ansøger om feriepengene.
 • En medarbejder eller tidligere medarbejder når folkepensionsalderen.
 • Hvis en medarbejder har optjent feriepenge, der ikke overstiger kr. 1.500.

Man kan vælge at indbetale alle de indefrosne feriepenge eller dele heraf.

 • Årligt i juli modtages brev om der er feriemidler til forfald af ovennævnte årsager og der medfølger opkrævning herpå.
 • Årligt i juli kan det endvidere vælges, at indbetale dele af de indefrosne feriepenge.
 • 1. gang er i 2021, hvor der inden 31. august SKAL tages stilling til om man ønsker at indbetale helt eller delvist.
 • Når man indbetaler den modtagne eller valgte delvise indbetaling rettidigt bekræfter man automatisk, at den resterede del af feriepengene ikke ønskes indbetalt.
 • Ønsker man at indbetale delvist skal man vælge de medarbejdere, som man ønsker at indbetale for. Det er således ikke muligt at vælge et specifikt beløb, men kun enkelte medarbejdere.
 • Hvis man ikke får en opkrævning i juli skal man selv HUSKE at gå ind på internetsiden og bekræfte, at man ikke ønsker at indbetale ellers vil det resterende beløb komme til forfald.

HUSK AT FRISTEN ER DEN 31. august hvert år og første gang den 31/8-2021.

I skal derfor inden den 31/8-2021 gå ind på www.virk.dk/selvbtjening-feriemidler og via nem-id til virksomheden logge ind og tage stilling til evt. betalingsstørrelse og bekræfte om man vil afvente med at betale.

Det fremgår heraf hvordan man skal gøre, men vi står naturligvis til rådighed for at assistere her hermed.

God dag

Med venlig hilsen