Indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplan 2021-2033

Byrådet skal hvert 4 år revidere kommuneplanen. Gennem beslutningen om at udsende Planstrategien i høring er vejen banet for at påbegynde denne revision.

Revisionen indledes med en idefase, hvor borgere og interessenter får mulighed for at komme med ideer og forslag til kommuneplanen.

Idefasen manifesteres med et debatoplæg, dialog på Borgernet Odsherred og et digitalt borgermøde. Information om adgang til borgernet og det digitale borgermøde kommer først i januar.

Den offentlige høring og indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplanen varer 8 uger – fra den 4. januar og til den 1. marts 2021.

Debatten er inddelt i syv forskellige temaer:

  1. Kommuneplanen
  2. De 3 drivere
  3. Bo
  4. Drive virksomhed og arbejde
  5. Leve og besøge
  6. I Verden
  7. Nye arealudlæg

Læs mere i folderen her eller på Borgernet Odsherred her.