Et seminar om samarbejde for mere bosætning til Nordvestsjælland!
LAG Nordvestsjælland inviterer til en inspirerende aften om det gode liv i
landdistrikterne med særlig fokus på, hvordan vi kan skabe et fælles samarbejde, som styrker og understøtter bosætningen i Nordvestsjælland.

Program
17.00-17.50 Landdistrikterne – fra udkant til fortrop
Fremtidsforsker og forfatter Karen Lumholt vil fortælle om, hvorfor nøglen til fornyelsen
af velfærdssamfundet skal findes i provinsen og landdistrikterne. De yngre generationer
efterspørger fællesskaber, bæredygtighed og trivsel, og Karen kommer med bud på,
hvad der kan hjælpe dem på vej mod landdistrikterne. Karen Lumholt har bl.a. en
baggrund som journalist på DR/P1, direktør for tænketanken CURA og medstifter af
Landdistriktspolitisk Netværk. https://www.karenlumholt.dk/om-karen-lumholt/

17.50-18.20 Tilflytter-fortællinger
Mød tilflyttere som har taget springet til Nordvestsjælland, som fortæller om, hvorfor de
valgte at flytte ud i landdistrikterne. Karen Lumholt er moderator.

18.20-18.50 Pause – sandwich og netværk

18.50-20.30 Workshop – i fællesskab kan vi mere!
Vi ønsker at sætte rammen for et nyt netværkssamarbejde for mere liv og bosætning i
landdistrikterne. I café-seminaret vil vi sammen undersøge mulighederne i at skabe et
bosætningsnetværk, hvorfra vi kan skabe fælles initiativer på tværs af kommuner og
landdistrikter, som kan tiltrække flere tilflyttere.
Hvem vil have udbytte af at deltage?
Repræsentanter fra lokalråd, kommuner, foreninger, erhverv, beboerforeninger,
uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner og boligudbydere i Nordvestsjælland.
Tid og sted
Torsdag d. 6. juni 2024 kl. 17.00-20.30 i Skarridsøsalen, Skarridsøgade 37, 4450
Jyderup.
Tilmelding
Senest mandag 3. juni på LAG-nvs.dk/event-6-6
Der er plads til max. 100 deltagere, så skynd dig at tilmelde dig!