Nytårskur 2019

Odsherred Erhvervsforum har startet en ny tradition med at afholde Nytårskur. Formanden Henrik Andersen afholdt årets Nytårstale, og takkede for det store fremmøde. Mange medlemmer havde fundet vej til Højby Festsal, og der var god gang i at netværke på tværs mellem medlemmerne.

Formanden fremhævede følgende punkter fra 2018:

Partnerskabsaftalen mellem Odsherred Erhvervsforum, Odsherred Kommune, EUC Nordvestsjælland, NVPO og LO er er vigtigt skridt fremad, for at sikre at de unge kan få deres uddannelse i Odsherred.

Distributionsaftalen for lokale fødevarer blev indgået og er kørende i dag. Der arbejdes fortsat på udvidelse af distribution og markedsføring af lokale Fødevarer med andre typer varer. Vi ønsker større genkendelses glæde, når man støder på vores lokale fødevarer i butikkerne.

Følgende bliver fokus i 2019

Der samarbejdes om Odsherred Kommunes egen klimamåling. Vi har sikret, at undersøgelsen var helt anonym for deltagerne, så flere ville deltage. Odsherred Erhvervsforum deltager i den videre bearbejdning af resultatet sammen med OK. Det er vigtigt at vi får en god DI-undersøgelse i 2019, så vi kan tiltrække mere erhverv til Odsherred.

Vi har en god samarbejdsaftale med Odsherred Kommune, hvor hvert af vores 5 udvalg er sikret 2 årlige mødet med en kontaktperson i OK. Derudover har vi direkte kontakt til både Borgmester og Kommunaldirektør, hvilket giver mulighed for at blive enige om den retning, erhvervslivet i Odsherred skal udvikle sig ad. Dialog som denne gør erhvervet i Odsherred stærkere. Vi oplever stor lydhørhed og forståelse for vigtigheden af dialog om erhvervspolitikken i OK.

Derudover har Odsherred Erhvervsforum og Odsherred Kommune også indgået en høringsaftale, som sikrer at vi deltager som høringspart inden en politik fastlægges. Det giver OEF stor mulighed for at sikre Erhvervets interesser i de forskellige politikker.

Odsherred Erhvervsforum har derudover en aftale om 2 årlige møder med vores folkevalgte politikere. Via dem kan vi påvirke de arbejdsområder, som vi ønsker, at de fokuserer på. Lige nu er det infrastrukturen, så vi får en god adgang til den nye motorvej/bro til Jylland, ligesom vi også fokuserer på uddannelse af de unge.

Vores 5 udvalg arbejder seriøst med mange opgaver. Industrien arbejder med markedsføring af Odsherred. Lokale Fødevarer arbejder for at udvide distribution og markedsføring af lokale fødevarer. Liberale Erhverv arbejder med udbud af kommunale ejendomme samt vejledninger til øvrige medlemmer, et eksempel er den nye ferielov. Håndværkerudvalget har fokus på udbudsmuligheder og affalds gebyrer/afgifter, mens Detail har fokus på detailhandlens udvikling i Odsherred samt distribution af lokale fødevarer i forretningerne. Der er også fokus på at en Online del og en fysisk del i butikkerne er vejen frem. Vi samarbejder med OK om at understøtte dette område.

Odsherred Erhvervsforum vil gerne skabe de bedste rammevilkår for erhvervet i Odsherred. Netværkene på tværs kan give yderligere vækst, så medlemmerne opfordres til at bruge både arrangementer og netværk.

Vi er kun finansieret af medlemmerne, vi kan derfor tale Erhvervslivets sag uden at være påvirket af andres holdninger.

Vi ser frem til et godt 2019 med mange arrangementer. Godt nytår.