Nedenfor er link til udkastet til Odsherred Kommunes beskæftigelsesplan for 2021/22. Udkastet er netop blevet behandlet af Økonomiudvalget og skal herefter sendes i høring hos de relevante parter, herunder Odsherred Erhvervsforum.

Såfremt medlemmer af Odsherred Erhvervsforum  har nogle bemærkninger til udkastet er deadline for høringssvar senest mandag den 23. november kl. 10. Hvis det er muligt at fremsende høringssvaret inden deadline må I meget gerne det. Høringssvaret sendes til Jesper Kehlet Hansen, Udviklingskonsulent, Odsherred Kommune/Job og Ydelser på mail: jekha@odsherred.dk

Se Beskæftigelsesplan 2021_22_Odsherred Kommune