Kære Kunder

Så kom der noget hjælp til erhvervslivet, som vi kort vil opsummere for jer her:

 

Forlængede kredittider:

 

A-skat og AM-bidrag:

 

 1. Virksomheder, der afregner den sidste dato i hver måned, får udsat betalingsfrist på følgende vis:
 1. april måned, der forfalder den 30. april udskydes til den 31  august
 2. maj måned, der forfalder den 29. maj udskydes til den 30. september
 3. juni måned, der forfalder den 30. juni udskydes til den 30. oktober

 

 1. Virksomheder, der afregner den 10 i den efterfølgende måned, får udsat betalingsfrist på følgende vis:
 1. april måned, der forfalder den 11. maj udskydes til den 10. september
 2. maj måned, der forfalder den 10. juni udskydes til den 12. oktober
 3. juni måned, der forfalder den 10. juli udskydes til den 10. november

 

Moms:

 

 1. Virksomheder, der afregner moms månedligt:
  • moms for marts måned, der forfalder den 27. april udskydes til den 25. maj
  • moms for april måned, der forfalder den 25. maj udskydes til den 25. juni
  • moms for maj måned, der forfalder den 25 juni udskydes til den 27 juli.

2. Virksomheder, der afregner kvartalsvis og halvårligt:

  • Moms for 1 og 2 kvartal ligges sammen og forfalder begge den 1. september 2020.
  • Moms for 1 og 1 halvår ligges sammen og forfalder begge den 1. marts 2021.

 

BEMÆRK:         der er ikke givet yderligere kredittid for marts måned, hverken for moms eller A-skat m.v.

 

BEMÆRK:         der er ikke givet yderligere kredittid for a´conto skat for selskabers 1. rate, der forfalder den 20. marts. Det er dog muligt, at få en evt. allerede fastsat rate ændret ved at kontakte Skattestyrelsen.

 

BEMÆRK:         udbetalingsgrænsen på skattekontoen kan pt sættes til kr. 200.000 og der arbejdes på at denne grænse skal hæves. Dette kan anvendes til at indbetale ovenstående måneders moms og A-skat mv. før de nye forfaldstidspunkter og dermed tilpasse likviditeten løbene.

 

Virksomheder, der har ansatte:

 

Hvis der er foretaget fyringer:

 

 1. gennemførte opsigelser medfører ingen ændringer.

 

Planlagte fyringer:

 

 1. Hvis der planlægges eller er planlagt fyring af minimum 30% af de ansatte kan man opnå kompensation til disse lønninger, hvis man beholder disse medarbejdere.
 2. allerede hjemsendte ansatte tælles med i de 30%, og dem kan virksomheden også modtage kompensation på.
 3. der kan opnås kompensation på følgende vis:
  1. timelønsansatte kan der modtages 90% af lønnen til den enkelte, dog maksimalt kr. 26.000 pr. måned.
  2. funktionærer kan der modtages 75% af lønnen til den enkelte, dog maksimalt kr. 23.000 pr. månedsløn.
 4. medarbejderen skal afholde 5 feriedage eller afspadsere 5 dage i perioden. Hvis medarbejderen ikke har feriedage eller afspadsering tilgode, skal medarbejderen betale de 5 dage uden løn eller tage forskud på næste års ferie.
 5. arbejdsgiver skal garantere, at der ikke foretages afskedigelser i den periode, hvor virksomheden modtager kompensation.
 6. ordningen gælder indtil videre for perioden 9. marts til den 9. juni.

BEMÆRK:         De praktiske forhold for, at modtage kompensationen fra staten er ikke endeligt på plads endnu.

BEMÆRK:         beregningsgrundlaget er den fulde løn til medarbejderen tillagt feriepenge, pension og lignende.

BEMÆRK:         der skal medsendes en revisorerklæring/påtegning, der bekræfte at betingelserne for hjemsendelse er opfyldt.

 

Arbejdsfordeling:

 

Som alternativ til opsigelser kan der alternativt laves en arbejdsfordeling på følgende betingelser:

 

 1. der er i nogle overenskomster allerede regler for etablering af en arbejdsfordeling.
 2. Hvis man ikke er i overenskomst kan der laves en kollektiv aftale mellem arbejdsgiver og medarbejdere.
 3. Arbejdsfordelingen skal anmeldes til jobcenteret før den igangsættes, men kan igangsættes straks herefter.
 4. Ordingen omfatter alle medarbejdere.
 5. Der skal være nedsat min. 2 dage om ugen eller med 1 uges arbejde fulgt af 1 uges ledighed eller 2 ugers arbejde efterfulgt af 1 uges ledighed eller 2 ugers arbejde efterfulgt at 2 ugers ledighed.
 6. Der kan også skiftes fra den aftalte arbejdsfordeling til en anden når den første er ophørt.
 7. Der kan ligeledes ske et skifte til lønkompensationsordningen når arbejdsfordelingen ophører.

 

BEMÆRK:         vi henviser i øvrigt til:

https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/coronavirus—10-sporgsmal-og-svar/?_cldee=Y2JqQGZzci5kaw%3d%3d&recipientid=contact-5ca70881a1dce611810a00155d070482-5845073bed624f9e941d63fc78a0da7e&esid=992a6686-6b64-ea11-8165-00155d0515d4

Sygdom:

 

 1. NORMAL SYGDOM: arbejdsgiver sygemelder medarbejderen for, at kunne modtage sygedagpenge, hvis man er forsikret. (Hvis man ikke er forsikret er der 2 ugers karenstid).
 1. Selvstændige og medarbejdere, der er blevet smittet med corona-virus eller sendes i karantæne eller der kan afgive erklæring på, at man er sygemeldt pga. Corvid19 symptomer:
  1. gives der sygdagpengerefusion fra første sygedag.
  2. sygedagpengefusionen gives i optil 30 dage.

 

 

KOMPENSATIONSORDNINGER:

 

 1. Kompensationsordning for mistet omsætning.
 2. Kompensationsordning for faste omkostninger.
 3. Lønkompensation for hjemsendte medarbejdere.
 4. Kompensationsordning for freelancere.
 5. Kompensationsordning for aflyste arrangementer.

 

 

BEMÆRK:         vi vil fremsende særskilte mails for der ordninger, der er relevante for for kunder.

 

BEMÆRK:         der kræves revisorassistance til opgørelse af kompensation og erklæring herom til opnåelse kompensation (udgiften hertil er helt eller delvist dækket).

 

BEMÆRK:         at for tvangslukkede virksomheder er der særlige kompensationer.

Andre forhold:

 1. bankernes såkaldte bufferkrav er lempet således, at bankerne kan udlåne 200 mio. kr. mere uden ydereligere kapitaldækning.
 2. mulighed for centralbanklån til bankerne, der betales for at låne pengene videre.
 3. statslig garanti på banklån til virksomheder, der har mistet mere end 50% af omsætningen grundet corona-virus.
 4. Nordea og Danske Bank har udmeldt, at man vil hjælpe normalt økonomisk sunde kunder med forskellige løsninger.

 

 

BEMÆRK:          betingelser for gennemførsel af disse muligheder til lån til den enkelte virksomhed kender vi endnu ikke.

 

 

VÆR OPMÆRKSOM PÅ:

 

 1. hvis der er indgået aftaler af væsentligt betydning, som store anskaffelser eller betragtelige leasing-/lejeaftaler, så undersøg om disse kan ophæves eller sættes i bero.
 2. hvis der er betragtelige investeringer i aktier bør man se på strategi, aktiefordeling, ligge tid og risiko.

 

Vi står fortsat til rådighed for jer og vil hjælpe, assistere og rådgive på bedst mulig vis.

 

Kontakt os endelig pr. mail info@damgaardrevision.dk

 

God dag og pas på jer selv og hinanden.

 

Med venlig hilsen

Damgaard Revision

Ahlgade 52, 1. sal – 4300 Holbæk

tlf. 70 70 77 37