Bilal fra Rørvig Centret er pedel og har nu sin anden EGU-elev i virksomhedspraktik fra FGU Nordvestsjælland.

For nogle år siden valgte Bilal fra Rørvig Centret at få EGU-elever fra FGU Nordvestsjælland i praktik hos ham. Nu er hans anden elev i gang med forløbet. Bilal arbejder som pedel, og eleven arbejder side om side med ham.  

Hvorfor elever fra FGU?

Elever fra FGU har brug for virksomheder, som giver dem chancen for at komme ud og prøve kræfter med virkeligheden. Dette var blandt andet en af grundende til, at Bilal kontaktede FGU.
Det er dem, der er lidt mere sårbare og dem, der ikke har haft en alt for nem start. Det er dem, der skal have chancen hos mig” – Bilal.
FGU-eleven er på et EGU-forløb, som er en praktisk uddannelse med stor vægt på virksomhedspraktik. Derfor er det vigtigt, at der er virksomheder, som vil åbne deres arme og tage eleverne ind, så de kan få noget hands on erfaring.

Eleverne kan have forskellige udfordringer, såsom ADHD, autisme og angst, og mange af dem har oplevet at blive sat i en bås og ikke føle sig god nok. Af forskellige årsager kan det derfor til tider være en udfordring at arbejde med eleverne. Dette er dog ikke noget, som skræmmer Bilal.

Der må godt være lidt udfordringer. Jeg kan godt lide at se deres små sejre. Det tager tid, men at se udviklingen i dem, er det, jeg lever på… Det der driver mig, det er, at jeg selv har været på den anden side” – Bilal.

Bilal har mange personlige erfaringer med individer, som har udfordringer som elevernes. Denne erfaring tager han med sig i håndteringen af dem. Hertil påpeger han, at det kræver, at en arbejdsgiver har et personligt overblik og overskud til at omfavne eleven.

”Det er vigtigt at sætte sig ordentligt ind i det. Man skal se eleverne for dem de er, lytte til dem og være tålmodig” – Bilal.

Når du får FGU-elever i praktik i din virksomhed, så er der i forvejen lavet lidt forarbejde. Inden forløbet vil du være afklaret på, hvilke arbejdsopgaver eleven skal lære at løse, du har opstillet mål med elevens EGU-vejleder, og du får en elev, som er interesseret i netop dit fag. Hos Bilal arbejder han sammen med eleven side om side og står altid tilgængelig til at guide, når der skal udføres opgaver. Bilal fortæller også, at han forventer, at eleverne er imødekommende, åbne for udfordringer og ikke mindst ærlige, hvilket er det, som han i høj grad også oplever at blive mødt af i hverdagen.

De små succeser i hverdagen
I Odsherred kan der godt være lange afstande og mangel på offentlig transport på de rette tidspunkter. Derfor kan det også være en udfordring for eleverne at møde op. Det oplevede Bilal også med en af hans elever.

Jeg kender det godt selv, så nåede man ikke lige bussen, og så er det nemmere at blive hjemme. Men så holdte der lige pludselig en irriterende chef udenfor døren, og dyttede indtil han kom ud. Så blev han nødt til at komme med” – Bilal.

Bilal satte derfor personligt tid af til at hente eleven, men var også klar over, at det ikke kunne fortsætte sådan. Problematikken resulterede i en bevilling til et kørekort til eleven. Eleven bestod teori og køreprøve, og pludselig var det ikke så svært at møde på arbejde længere.
Bilal oplever, at eleverne tager kæmpe udviklingsskridt, imens de er hos ham, og det skaber værdi både for ham personligt og for virksomheden. Dette er heller ikke noget, som eleverne lægger skjul på.

”Jeg får at vide, at jeg har rykket dem kilometer afstande, og at de skylder mig alt”– Bilal.

Det rette match

Som arbejdsgiver vælger du selv, hvilke elever du ønsker at have til samtale, og hvem du så ønsker at få i praktik. I starten er der f.eks. mulighed for erhvervstræningsaftale i et par uger, så arbejdsgiver og elev kan se hinanden an, inden der tegnes praktikaftale. Bilal fortæller, at en god kemi er ekstremt vigtigt for udvælgelsesprocessen. Du arbejder side om side med eleven, og derfor er det godt at have et godt forhold til hinanden. Derudover handler det også om at finde den rette elev til de rette opgaver.

Det praktiske
Processen er lige til.

Med en EGU-elev er forarbejdet lavet. Din virksomhed ved derfor på forhånd, hvad de kan. Eleven kan være tilknyttet din virksomhed i op til 2 år og skifter mellem at være i virksomheden og være på skole, hvor de blandt andet får nogle relevante færdigheder og kvalifikationer (f.eks. AMU-kursuser), som de kan benytte sig af i deres arbejde. Eleven vil derfor være på arbejdspladsen 2/3 af tiden. I praktikperioderne betaler din virksomhed elevløn, som svarer til reglerne/satserne efter gældende overenskomst på området. Når eleven er på skoleophold på FGU eller andre skoler, får eleven skoleydelse. Dermed betaler din virksomhed kun løn til eleven i praktikperioderne.

Kunne du være interesseret i at arbejde med en EGU-elev og selv skabe værdifulde succeshistorier med et ungt menneske, så kontakt den lokale EGU-vejleder i Odsherred Kommune.

Lis Arevad på telefon 2527 1574 eller mail lia@fgunvs.dk

Se også artiklen som PDF.