Idebank til initiativer vedr. kommuneplanen med grobund i
erhvervsstrategien, styrkelsen af erhvervslivet og bosætningen

Arbejdsgruppen der repræsenterer Odsherred Erhvervsforum har udarbejdet en idebank samt et oplæg til bl.a. liberalisering af en meget gammel lokalplan i Nykøbing Sj.

Læs hele oplægget her: 1.7.20 Oplæg til planstrategi vedr. bymidter