Generalforsamling

Dag:             Mandag den 17. april 2023

Tid:               Kl. 17.00

Sted:            SuperBrugsen, Højby

Henrik bød velkommen til generalforsamlingen.

Dagsorden:

Valg af dirigentMarcel Goldin blev valgt og takkede for valget. Stemmetællere udeladt og ingen havde fuldmagt med fra andre  
Bestyrelsen aflægger beretning          Formand Henrik Andersen:   Henrik bød velkommen. Han takkede alle for deres støtte og engagement i OEF. Uden bidrag og deltagelse ville OEF ikke være det samme. Trods mange succeser står OEF stadig overfor en række udfordringer og muligheder for forbedringer. Vi ønsker at fortsætte med at skabe et stærkere og mere inkluderende OEF, som favner bredt og involverer alle medlemmer i alle brancher. Uden netværk er vi intet.   Året 2022 og frem til nu har nok været det mest udfordret år over tid. Krig i Ukraine, høj inflation, øgede energiomkostninger og mangel på komponenter samt et stærk ændret forbruger mønster. Så 2023 bliver et udfordrende år.   Der er afholdt mange møder i løbet af 2022 – i alt 258 møder. DI målingen viser en forbedring fra nr. 88 til 75. Uddannelsesalliancen er startet op, 2 møder med folketingspolitikere omkring infrastruktur, kvalificeret arbejdskraft og udenlandsk arbejdskraft. Vi er utrolig glade for at være en del af den nye erhvervsstrategi, som har fået lidt ekstra kant sammenlignet med den tidligere. 100 personer fra erhvervslivet deltog i mødet i Asnæs, hvor der var mulighed for at komme med konkrete input til handleplanerne i den nye erhvervsstrategi.  Vi vil gerne bidrage til en god kommunikation, inddragelse og samarbejde på tværs mellem kommune og virksomheder i Odsherred.     Kommunen arbejder på en præsentation af den udarbejdede plan og vi har en klar forventning om at den er præsenteret for os alle inden juni i år. Når det er sagt, så bekymrer OEF sig voldsomt over kommunens manglende ressourcer til udrulning af den meget ambitiøse strategi. Vi er for nuværende ikke bekendt med at kommunen har afsat midler til hverken eksekvering af handleplaner eller implementering af de fundamentale ændringer, som der er behov for internt, for at få den nye handleplan ”ud at leve”. Derfor følger vi også debatten om organisationsændring og en eventuel erhvervschef meget tæt, da en sådan ændring også har indvirkning på vores samarbejde med kommunen og i vores daglige samarbejde. OEF er ikke i tvivl om at et bredere og mere professionelt samarbejde mellem kommune og erhverv er vejen frem, hvis et samlet erhvervsliv i Odsherred igen skal vækste og blomstre. Vi støtter således op omkring kommunens ideer og tanker om førnævnte ændringer og håber også vores lokale politikere kan se fordelene ved et stærkt og samlet erhvervsliv og at de har modet til træde i karakter og være med til at gøre en forskel. En stor tak til arbejdsgruppen for et flot stykke arbejde og specielt formanden Steen Søgård.   Industrien: Har arbejdet med den grønne omstilling og de krav som kommer fra EU om CO2 regnskab til både de store virksomheder samt deres underleverandører.   Detail: Har brugt meget tid på Rema 1000 projektet som har fyldt meget for vores medlemmer med placering på Lårbakken. Mange er nervøse for deres eksistens og OEF har kun en interesse i at skabe flere arbejdspladser. OEF har angrebet processen omkring kommunens måde køre denne på. I 2022 sluttede Detail 2.0 men kampagnen ”Sammen om Odsherred” fortsætter. OEF hjalp også med at få butikkerne i Købstaden i Nykøbing samlet i en ny forening under OEF. Vi kæmper specielt for de 2 handelsbyer Asnæs og Nykøbing.   Håndværkere: Nogle har været i praktik i kommunen om sagsbehandling om byggesager, og det følger vi tæt.   Kunst & Kultur: OEF har været en del af den nyoprettede forening ”KulturStierne omkring Nykøbing Sjælland”. Vi har også arbejdet på at samle de 5 store kulturinstitutioner under navnet Nordvestsjællands Kulturhovedstad. Endvidere arbejdet for at kunst, kultur og turisme har fået en plads i Erhvervsstrategien 2023- 2028.   Målet for medlemmer i 2022 var 330. I år er medlemstallet faldet til 272, så vi har ændret i organisationen i 2023. Derfor er det vigtigt at alle bakker op om OEF for sammen er vi stærke. Der kommer nok udfordringer i 2023 og de kan kun løses i et fællesskab.   Der har være et par skift i bestyrelsen for OEF i 2022. Hans-Henrik har fået kunst, kultur og turisme. Jens Elmerkær og Lis Lykke stopper for Liberalt erhverv og der arbejdes på at finde en formand. Tak til både Jens og Lis for deres flotte arbejde. Henrik takkede bestyrelsen for samarbejdet i det forgangene år og ser frem til 2023.   Tak til sekretariatet, Anni og Jan for jeres arbejdsindsats.   Målsætning for 2023: Synliggøre Odsherred som et erhvervsområdeForbedre erhvervslivets vilkårArbejde for vækst og udviklingFølge op på den nye erhvervspolitiks tiltag og beslutningeretablere netværksmuligheder i erhvervslivetSikre uddannelse og praktikpladser i samarbejde med uddannelsesalliancennå 330 medlemmer Vi skal sikre det, der er påbegyndt i 2022 fortsætter i 2023 Det skal give værdi for vores medlemmer for ellers har vi ikke en berettigelse.   Afsluttende så sker der meget omkring os med butiksdød, virksomhedslukninger, digitalisering, resignation, mangel på arbejdskraft osv. Det er vigtigt at vi står sammen i fællesskab for at løse de udfordringer, der kommer i Odsherred. Der er 600 aktive CVR. Numre i Odsherred, hvis alle var medlem hos OEF ville vi stå stærkere og samtidig have et kontingent på 2150,- kr. per virksomhed – det er tankevækkende. OEF har kun et budget på 1,4 mio. kr. hvert år, da foreningen drives af frivillige kræfter hver dag og giver mulighed for store netværk og indflydelse på erhvervslivet. Jeg vil opfordre alle til stabilisering af OEF ved deltagelse i kurser, netværksmøder og de arbejdsopgaver der ligger i at fremme erhvervslivet i Odsherred. Vi har alle et ansvar, så hvad holder jer tilbage. Vi har nok at kæmpe for i 2023. Tak.    
   Formand Henrik Andersen: Fremlagde kort regnskabet, som var udleveret.   Årsregnskabet viser følgende resultat, aktiver og egenkapital:   Resultat kr. 78.236 Aktiver kr. 412.920 Foreningskapital kr. 141.206   Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.   Kontingenter kr. 1.054.450 Indtægten er sandsynliggjort i forhold til antal medlemmer.   Regnskabet blev godkendt.    
Forelæggelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingenter  Formand Henrik Andersen Fremlagde kort budgettet for 2023,   Budgettet blev godkendt.
Valg af næstformand til foreningens bestyrelse samt en suppleant.  Per Junge modtog genvalg   Generalforsamlingen besluttede at det ikke er nødvendigt med en suppleant.
Valg af revisor  Da Damgaard Revision løser regnskabsopgaver for foreningen, er der valgt en ny revisor: Krydsrevision ved Johnny Larsen, Godkendt revisor
Indkomne forslagIngen indkomne forslag
Evt.Netværksemner blev diskuteret og opfordringer er at alle kommer med emner, hvis man finder interessante og aktuelle emner. Marcel Goldin nævnte muligheden for emne omkring de nye ejendomsvurderinger specielt set i forhold til landbrugsejendomme og de nye fastsættelser samt klagemuligheder Der blev også diskuteret hvorvidt eller hvordan man kan rekruttere nye medlemmer, så vi igen kan være fuldt kørende.