Peter Gybel og Bo Andersen fortæller om obmærksomhedspunkter vedr. forsikring og pension for erhverv
Deltagerne på Forsikring – for erhverv mødet d. 3.2.20

 

Tips og viden fra Forsikring for Erhverv mødet

Mandag d. 3.2.20 afholdt vi informations/dialog møde om forsikring for erhverv.

 

Peter Gybel fra Söderberg & Partners og Bo Andersen fra BoAConsult gav tilhørerne en forrygende gennemgang af pension og forsikring – og hvilke tanker en erhvervsvirksomhed bør nå at tænke, inden man bestemmer sig for henholdsvis anbringelse af sine finansielle midler eller hvad man bør forsikre.

Der var mange aha oplevelser på mødet, og hver deltager skulle hjem og undersøge deres egne ordninger for, om der var tænkt på alt.

 

Vidste du:
  • At du bør overveje din egen spredning af dine penge mellem hus, frie midler, din virksomhed og pensionsopsparing?
  • At pension ikke nødvendigvis er eneste løsning, men at den kan tilkøbe dig sundhedssikringer, erhvervsskade forsikring mm og at den er kreditorbeskyttet?
  • At du har en ny mulighed – alderspension, hvor du kan spare op og få dine penge udbetalt uden at de modregnes i folkepension eller andre sociale ydelser?
  • At der er en 30% Pension for selvstændige, hvor årets indbetaling fastlægges i samarbejde med din revisor, men max 30% af årets overskud?
  • At hvis du har en virksomhed, som transporterer dine arbejdsmaskiner på eget lad, så er de ikke omfattet af en normal erhvervs-forsikring? Den dækker kun når arbejdsmaskinerne er selvkørende.
  • At man kan tegne arbejdsskadeforsikring til både ejer og ægtefælle af et som selvstændige erhvervsdrivende, dvs. indehaver af enkeltmandsvirksomhed, interessentskab eller kommanditselskab?
  • At hvis du sender gods med en fragtmand, så er du normalt kun dækket for 8-9 kr. pr kg. fragt du sender, hvis noget går galt?
  • At det er billigere hvis hovedentreprenøren laver entrepriseforsikringen, end hvis hver underleverandør indgår en, og at man i kontrakten skal skrive, at man vil omfattes af denne fælles forsikring?

 

Har du brug for en gennemgang af dine forhold, så er du velkommen til at få et tilbud:

Peter Gybel

Bo Andersen

 

 

 

Husk, at vi altid har mange spændende arrangementer – se her

© Odsherred Erhvervsforum – kom til møde her

Like os på Facebook

Følg os på LinkedIn