Partnerskabsaftalens underskrivelse.

 

Pressemeddelelse vedr. status på Partnerskabsaftalen

 

Antallet af elever, der gennemfører en erhvervsuddannelse i Odsherred, skal være stigende. Det er derfor vigtigt, at der er flere virksomheder, som fremover vil forpligte sig til at tage lærlinge og praktikanter.

Dette arbejde er Odsherred Erhvervsforum, Odsherred Kommune, LO, EUC Nordvestsjælland og FGU en aktiv medspiller i. Blandt andet ved at indgå forpligtende samarbejder med lokale virksomheder om at uddanne elever. Aftalen blev underskrevet i oktober 2018.

Deltagerne i arbejdsgruppen under Partnerskabsaftalen, har afholdt sit første statusmøde i 2020.
Målet er, at alle unge uddannelsesparate, som er i gang med et uddannelsesforløb, skal tilbydes en praktikplads i kommunen eller i erhvervslivet i Odsherred.

Et af målene for arbejdsgruppen er, at der ikke er ledige praktikpladser på praktikpladsen.dk. Status lige nu på siden er, at den står i nul og at der er 230 aktive elevpladser i gang i Odsherred.

I 2019 er der sat flere værdiskabende aktiviteter i gang, der på hver på sin måde har været medvirkende til, at målet med etableringen af Partnerskabsaftalen, helt klart viser sin berettigelse. EUC har en stor del af æren med et meget målrettet arbejde.

Det går forrygende rapporteres det fra EUC, der sluttede 2019 med historiens største antal indgåede uddannelsesaftaler. Udover Fremtidens Bazar, EUC by Night og åbent hus-arrangementer som har været pænt besøgt, så er alle skoleledere inviteret til møde på EUC primo marts for at diskutere, hvordan de unge bedst kan sluses ind på erhvervsuddannelserne.

Der arbejdes i kommunen med EGU (Erhvervs grunduddannelse) i forbindelse med FGU (Forberedende grunduddannelse), og der er skabt virksomhedskontakter. Der forventes 10 nye EGU-aftaler i 2020. Der er ligeledes stor succes med at få voksenlærlinge i gang, især når virksomhederne får oplysninger om refusionsmulighederne for mange af udgifterne for voksenlærlingene.

På side 4 i Ugeavisen Odsherred, offentliggøres vores lokale lærlinge, 1 gang om måneden.
Odsherred Erhvervsforum kontakter de virksomheder, hvor der er kendskab om nye lærlinge, og medlemmernes lærlinge får tilbud om at komme i avisen samt at blive medlem af vores lærlingenetværk. Det skaber synlighed både for virksomheden og for lærlingen. Ikke medlemmers lærlinge får tilbud om deltagelse i lærlingenetværket.
Lærlingeområdet er en del af handlingsplanen i erhvervsstrategien, hvilket betyder at der er politisk opbakning til udviklingen af netværket.

Fremadrettet, er der mange spændende aktiviteter i støbeskeen, hvor skoler og erhvervsliv samarbejder om at få kontakt til de unge i en tidlig alder. Alt lige fra virksomheder, der adopterer en skoleklasse, til erhvervsledere, der er dommere ved innovations camp om bæredygtighed samt projekter med temaer som Løvens hule.

 

 

 

 

Husk, at vi altid har mange spændende arrangementer – se her

© Odsherred Erhvervsforum – kom til møde her

Like os på Facebook

Følg os på LinkedIn