Per Junges tale ved Nytårskuren i Odsherred Erhvervsforum 15. januar 2024 i Vig Forsamlingshus.

Endnu engang rigtig hjertelig velkommen til OEF’s nytårskur…..

Jeg har siden min start hos Odsherreds Erhvervsforum, vidst, at der her var gang i noget helt specielt, at man her gik forrest og satte retningen.

Men at den nu afgået dronning også valgte at kigge vores vej og følge vores tidligere formands eksempel om at afgive tronen til kronprinsen, havde ingen vist set komme….. men præcis som Mærsk tidligere har sagt, så handler det om rettidig omhug.

Og dét har du Henrik. Du startede denne forening og det er vi mange der gerne vil takke dig for. På daværende tidspunkt var der behov for nogle folk, som kunne være med til at presse kommunen den rigtige retning, og som havde mod og kræfter til at kommet igennem det politiske system og indimellem lægge sig ud med daværende borgmester Thomas Adelskov.

Henrik du har taget mange hug på vores foreningens vegne og det er vi dig evig taknemlig for. Og som vi alle kan se er vi også et andet sted nu. Kommunen er kommet meget tættere på erhvervslivet og man har langt om længe indset, at hvis man ikke taler det lokale erhvervsliv op, så mister man det, og med det, mister man også skatte-indtægter.

Erhvervslivet i Odsherred er derfor meget centralt, hvis der fortsat skal være råd til velfærd.

Det har Karina været bevist om siden hun blev indsat som borgmester og hendes tanker og visioner begynder nu også at skinne igennem på rådhuset i Højby. Derfor er vi også i OEF klar til at smide vores ”våben” og samarbejde.

Ja, når selv socialdemokratiet har indset at ”det private erhvervsliv, er det eneste som giver vækst” citat slut, så er vi kommet langt.

Det er således en enig bestyrelse, der har valgt at indtræde i et tættere samarbejde med Tina, kommunens nye erhvervschef og derved i et tættere samarbejde med kommunen generelt. Når begge parter er enige om retningen, er der ingen grund til at stille sig på sidelinjen og pege. Nej vi skal arbejde sammen om, at samle ALLE virksomheder i Odsherred.

Det er bl.a. noget af det, vi har brugt slutningen af 2023 til og som vi forventer at fortsætter med i 2024. Således er det på dagsorden i vækst og udviklingsudvalget i morgen, hvor vi i samarbejde med kommune og erhvervschef, indstiller til at der nedsættes to dialog- og samarbejdsfora, hvor fokus vil være hhv. ”Sammen om erhvervsudviklingen i Odsherred” og ”Sammen om turismen i Odsherred”. OEF skal selvfølgelig være stærkt repræsenteret begge steder, således at vi sikrer bedst mulig vækst for vores medlemmer og i sidste ende for alle i Odsherred.

Når vi kigger tilbage på 2023, har det været en anelse turbulent, vores medlemstal gjorde, at vi måtte slippe foden lidt fra speederen og således drosle ned på vores aktivitetsniveau, og som følge af det, også sætte Anni og Jan ned i tid.

På trods af nedsat tid, er jeg utrolig stolt over de aktiviteter som vi alligevel har fået kørt igennem.

Det har ikke altid nemt at få enderne til at nå sammen….. I skal derfor begge ha’ tak for jeres store gå-på-mod og altid positive tilgang til arbejdsopgaverne, det er vi mange der sætter utrolig stor pris på.

Men det var ikke kun hos os, man valgte at slippe foden lidt fra speederen, det samme skete på kommunen i forhold eksekveringen af den nye Erhvervsstrateg, her var man, så vidt jeg er orienteret, udfordret på bemandingen, dvs. manglende resurser, samtidig med at der var overvejelser om ansættelse af en erhvervschef og intern dialog om hvordan organisationen skulle tilpasses i den forbindelse.

Den del er der nu kommet styr på, og derfor vil jeg også lige tillade mig at komme med et øjebliksbillede på hvor langt man er med handleplanen for førnævnte Erhvervsstrategi.    

Spor 1: Hedder ”Sammen om rammerne”
Her er der 9 indsatsområder. For de 2 er målet nået, 3 er i gang og 4 endnu ikke igangsat.

Spor 2: Hedder ”Sammen om erhvervsudviklingen”
Her er der 12 indsatsområder. For de 5 er målet nået, 4 er i gang og 3 endnu ikke igangsat.

Spor 3: ”Hedder sammen om kvalificeret arbejdskraft”
Her der også 12 indsatsområder. For de 2 er målet nået, 9 er i gang og 1 endnu ikke igangsat.

Jeg mener at der er plads til forbedringer, og det er selvfølgelig en opgave som vi skal være med til at løfte, i det omfang at indsatsområderne ligger indenfor vores kompetence -og ansvarsområde.

Hos OEF har vi således lige gearet ned og er nu klar til igen at træde på speederen, det gør vi bl.a. ved ansættelse af en ny kommunikations medarbejder, som starter hos os den 1. marts2024.

Hun hedder Ida Hamner Kjær, og er her i salen. Vi glæder os rigtig meget til nye unge kræfter med lidt andre kompetencer ….. så fremadrettet vil Anni og Ida være ansat på fuld tid, og Jan vil foreløbig være på kontoret en enkelt dag om ugen, eller efter behov.

Som jeg tidligere har oplyst, er jeg kun konstitueret formand, indtil vi finder en ny dygtig og rummelig formand, hvilke jeg har en klar forventning om at der kommer styr på ifb. med vores kommende generalforsamling den 26. februar 2024.

Her er det meget vigtigt at I møder op, da vi har en plan om tilpasse vores nuværende vedtægter, således at bestyrelsen bliver mere professionel og transparent og at bestyrelsesmedlemmerne fremover skal vælges på generalforsamlingen, og ikke som nu, hvor man som formand af en styregruppe, automatisk er med i bestyrelsen.

Vi regner med at generalforsamlingen holdes i Asnæs forsamlingshus, med efterfølgende middag.

Så sæt lige et fedt X i kalenderen den 26. februar 2024 kl. 17.00.

Og nu vi har gang i kalenderen, skal I også lige booke den 14. marts, hvor der er Erhvervskonference og den 4. april, hvor vi sammen med kommunen og borgmesteren holder morgenmøde på rådhuset.

Det var så hvad jeg havde på papiret, men inden jeg giver ordet til Henrik fra Danske Bank, som skal udløse spændingen, for hvem der bliver årets lærling,

skal jeg oplyse, at hvis der nogen som ønsker at gi’ vores tidligere formand et par bevingede ord med på vejen, skal man lige ta’ fat i Anni, så hun kan holde styr på tale rækken.

Og så vil jeg selvfølgelig appellerer til at flest mulig bliver og netværker og skaber gode relationer, resten af dagen…. Vi skal først være ude kl 17.00.  

TAK, og rigtig god eftermiddag til jer alle.