Odsherred Erhvervsforum og Odsherred Kommune afholdt før påske erhvervskonferencen Vækst i Odsherred. Godt 100 deltog i arrangementet, hvor også erhvervsministeren aflagde besøg. Brian Mikkelsen pegede overordnet på de lokale fødevarer og turismen i sit korte oplæg om vækstmuligheder i Odsherred. Mere konkret blev det dog efter pausen, hvor forsamlingen gik i grupper for at drøfte, hvilke områder der er vigtige at arbejde med fremadrettet, dels i erhvervsforums fem udvalg og også i den kommunale erhvervsservice.

 

Udvikling af virksomheden

Virksomhedsudvikling var et af de emner, der blev italesat i løbet af aftenen. Dels i forhold til, hvad kommunen kan tilbyde, men også ekstern ekspertrådgivning og innovationshjælp, så flere bliver bedre til at udnytte teknologiske fremskridt i udviklingen af deres virksomhed, produktet og ydelser.

 

Uddannelse

I flere grupper blev uddannelsesområdet debatteret. Samtalerne kredsede om ansvaret i at tilbyde ungdommen lærepladser og oplæring og i forhold til at skabe en mentalitet hos ungdommen, der medfører at flere uddanner sig. Flere grupper fastslog også vigtigheden af, at der er job at få i kommunen, så de veluddannede ikke fraflytter området.

 

Fælles markedsføring

Flere grupper havde også fokus på fælles markedsføring, og i det hele taget det faktum, at det gavner området og erhvervsdrivende, hvis vi bliver bedre til at tale hinanden op.

Odsherreds varer skal sælges både i og udenfor Odsherred og ved at samarbejde om det, styrke hinanden og samle ressourcerne, kan vi opnå bedre resultater.