”Faglært er fedt” er titlen på et projekt Business Center Bornholm de sidste tre år har været facilitator på. Projektet er et pilotprojekt, som skal udvikle, teste og dokumentere nye metoder, der kan få flere til at vælge og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse.

I første omgang har indsatsen skulle medvirke til at sikre fremtidens arbejdskraft på Bornholm. Målet er dog også at samle erfaringer, der kan inspirere i resten af Danmark. Da projektet afsluttes i oktober, er det derfor gået i gang med at sprede alle de gode erfaringer, det har gjort sig.

Projektet har samlet sine vigtigste erfaringer og anbefalinger i en slutrapport, som forhåbentlig kan inspirere aktører, der arbejder med rekruttering og fastholdelse inden for de erhvervsfaglige uddannelser i andre dele af landet.

Du kan læse rapporten på www.faglærterfedt.dk, hvor du også finder alt det materiale, projektet har udarbejdet.

Opfordring fra Uddannelses Alliancen i Odsherred

Ligesom på Bornholm, er Odsherred kendetegnet ved en stor andel unge aldrig får en uddannelse, og andelen af 25-årige uden ungdomsuddannelse er høj. Region Sjælland har den laveste andel af 25-årige med en ungdomsuddannelse i landet, og Odsherred ligger næstlavest i regionen, hvilket viser problemets omfang. 37% af de 25-årige i Odsherred Kommune har ingen ungdomsuddannelse

Uddannelsesalliancen arbejder for at løfte uddannelsesniveauet og sikre kvalificeret arbejdskraft til Odsherreds private virksomheder og offentlige institutioner.

For at komme i mål med det projekt, er samarbejde med det lokale erhvervsliv altafgørende. Der er brug for flere små og mellemstore virksomheder i Odsherred der byder sig til med praktikpladser, virkelighedsnære virksomhedscases, som skoler og undervisere kan arbejde med i hverdagen. Har din virksomhed lyst til at stille sig til rådighed er du velkommen til at kontakte sekretariatet i Odsherred Erhvervsforum, så formidler vi meget gerne kontakten til relevante skoler. 4 virksomheder har allerede adopteret en skoleklasse, som jævnligt kommer på besøg. Andre har tilbudt sig med kortere eller længere praktikperioder. Erhvervsfolk har tilbudt sig som dommere på featureuger, mentorer eller som løver i løvens hule.

Har din virksomhed lyst til at bidrage til at en ung får mulighed for at snuse til erhvervslivet eller har du ideer til et samarbejde imellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner, er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet i Odsherred Erhvervsforum.