Stor tak til alle vores medlemmer, som deltog aktivt i mødet, dejligt at se den store entusiasme og energi der blev lagt i arrangementet.

 

Mødet blev indledt af Allan Munch Mortensen fra DI. Han fortalte om DI’s klimamåling fra 2018. Specielt gennemgik han forskellen på hvad statistikken og svarene havde af påvirkning på Odsherred Kommunes placering. Hvis vi kun havde haft statistikspørgsmålene, så havde vi har en middel måling, men virksomhederne i Odsherred bedømmer Odsherred Kommune hårdere. Allan gjorde det også klart, at man skal slutte med at ”bruge den gamle mælk” men se fremad og gøre noget for at påvirke udkommet af de næste klimamålinger.

Per Junge gennemgik efterfølgende det erhvervsstrategisamarbejde Odsherred Erhvervsforum har startet sammen med Odsherred Kommune. Der er nedsat et udvalg, som har denne opgave.

Den erhvervsstrategiske målsætning fra udvalgsgruppe var defineret som:

Odsherred skal være et attraktivt sted at placere og udvikle sin virksomhed

Som bliver understøttet af de 4 erhvervsstrategiske søjler:

 1. Stærke virksomheder = et sundt samfund
 2. Mere kvalificeret arbejdskraft og bedre uddannelsesmuligheder
 3. Best-in-class kommunal Erhvervsservice
 4. Bedre Bosætningsmuligheder

Der blev nedsat 3 arbejdsgrupper på mødet, som arbejdede med henholdsvis punkt 1, 2 og 4. Det var så meningen at alle 3 arbejdsgrupper skulle tænke input til punkt 3.

Der kom mange gode betragtninger, her er et par stykker fra hver gruppe:

Gruppe 1; Stærke virksomheder = et sundt samfund:

 • Hvorfor skal man lægge en virksomhed i Odsherred – hvilke ressourcer skal man bruge
 • Branding af Odsherred
 • Odsherred Kommune skal huske de eksisterende virksomheder – så alle virksomheder tales op
 • De gode historier skal spredes – så folk hører positive ting i stedet for de negative.

Gruppe 2; Mere kvalificeret arbejdskraft og bedre uddannelsesmuligheder:

 • Man skal tiltrække spændende virksomheder – der skal fokus på dem og deres drivere
 • At få Industri til Odsherred kræver:
  • Billige erhvervsgrunde
  • God markedsføring i hele landet af de erhvervsmæssige muligheder i Odsherred
  • God sagsbehandling og hurtig sagsbehandling (Svar til spørgsmål 3)
  • Hurtigt besøg fra Erhvervsservice, og Thomas Adelskov bør besøge alle virksomheder i Odsherred (Svar til spørgsmål 3)
 • Virksomhederne skal være mere aktive i formidlingen af arbejdsmuligheder hos dem:
  • De skal ud på skolerne og fortælle hvilken type uddannede medarbejdere de vil mangle nu og på længere sigt, så man kan vælge uddannelse med mulighed for job i Odsherred
 • Bedste ambassadører er de virksomhedsejere som allerede er her – Plej dem!!

Gruppe 4; De gode historier skal spredes – så folk hører positive ting i stedet for de negative:

 • Uddannelsesmæssigt har vi en god infrastruktur – mange af de små skoler er bevaret
 • Branding af hjemmepladsmulighederne – så man ikke har lang transport hver dag
 • Bofællesskaber er det nye hit – der skal skabes flere af dem.
 • Ungdomsboliger af forskellig art skal styrkes generelt. OBS på Asnæs som uddannelses by

 

Per Junge fra Mårtensson El-Installationer har efterfølgende beskrevet mødet således:

Super debatmøde, med en masse gode ideer til den nye erhvervsstrategi…..udvalget kan kun glæde sig over opbakningen.