Håndværkerydelser for op imod 10 mill. sættes igang.

Politisk er der givet dispensation fra de stramninger , der er vedtaget og som under normale omstændigheder er gældende i Odsherred Kommune. Dette sker for at kunne igangsætte arbejdet hurtigt og dermed understøtte den politisk besluttede erhvervspakke og dermed erhvervslivet i Odsherred.

Fra kommunes side er der helt overordnet fokuseret på mindre opgaver, der dækker et bredt udsnit af håndværkerydelser, der kan igangsættes, enten uden udbudspligt eller underhåndsbud.

Odsherred Erhvervsforum, med styregruppen for håndværk i spidsen, ønskede at få et overblik erhvervspakkens omfang og stillede derfor følgende spørgsmål til direktionen i Odsherred Kommune.

  • Hvilke udbedringer er sat i gang for under 25.000 kr og hvor?
  • Hvilke udbedringer sættes i gang til over 25.000, og hvor?
  • Hvad udbydes i licitation derover?

På dette link får du oversigten:

https://www.odsherred.dk/nyheder/erhvervspakke-er-godt-i-gang

Det forventes at Økonomiudvalg og Byråd  den 26. maj 2020, vedtager en ny Erhvervspakke 2, med anlægsudgifter for 15 mio. kr. – I kan læse om den her:

https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=odsherred&page=document&docId=176672&ItemId=176675