Alle ved det, kunder som forretningsdrivende,

men ingen gør noget ved det.

Hold åbent minimum 10 uger om året
fra kl. 10.00 – 20.00 alle ugens dage.
Restaurationer – kl. 22.00

De fleste forventer det værste når forandringens vinde blæser.

Men flere oplever det bliver det bedste, når nye tider indfinder sig.

Det vil tage mindst 3 sæsoner at tilvende vores kunder i by og land til, at her er altid åbent. I forening kan vi ændre vores kunders købsadfærd. Selv så drastisk en ændring vil fortsat have sine gode som dårlige salgsdage. Til gengæld vil det skabe mere liv, større kundegennemstrøm, og derved større og mere koncentreret omsætning til glæde for områdets borger som derved har levedygtige butikker og for størsteparten, hele året rundt. Dagligvarebutikkerne har for længst anvist vejen. Starter vi processen med at løfte og inspirere, giver det mere liv til handelen i de store handelsbyer, samt ude i oplandet. Giv den gas når her er gæster, mere end 120.000 i sæsonen, hold nu ekstra åbent.

”Jeg handler ikke her, bare fordi det er lokalt”.

”Du skal gøre dig interessant, for at nå mig”.

Som forretningsdrivende er du ikke alene. I Odsherred Erhvervsforum arbejder vi på at udvikle Odsherred og her har du som erhvervsdrivende indflydelse. Vi vil i fællesskab søge løsninger der muliggøre ideer, visioner og drømme, som man ikke kan stå alene med.

Gør Nykøbing Sj. til Odsherred METROPOL – Turismens og gæsternes Mekka
Lad det hele udspringe fra Nykøbing og lad Nykøbing markedsføre øvrige byer og opland i en treenighed

Vi skal satse og arbejde på, at byen(byerne) fremstår rene, imødekommende og oplevelsesværdige. Vi ønsker at holde fast i ét bybillede med udvalgsbutikker, dagligvarehandel, restaurationer, samt beværtninger i et bybillede med masser af liv og glade mennesker – Lad de frie markedskræfter styre fordeling og indhold i de enkelte forretningslokaler, både på Algade og på de tilstødende sidegader I Nykøbing, samt, Rørvig og øvrige byer og land.

Kommunal prioritering nr. 1 bør være, at de ydre rammer er i orden og at alle facader vendt mod handelslivet har et forretningsperspektiv og der optimeres på udearealerne op til og hold orden på byernes, belægninger og bede.

Liberalisere Lokalplanen for områder – så der gives mulighed for at byde ind med et museum, hoteldrift landsdækkende Service akademi, lokaler til udvalgsforretninger der opfylder krav til konceptbutikker, alt sammen incl. beboelser, der harmonere med bosætnings- og erhvervsstrategien i Odsherred Kommune.

Smelt byen sammen, havn, Algade og Anneberg, skab gående trafik – kunsten, glaspusteri, med mere er her allerede. Så det at udvikle med simple midler, at skabe rum mellem by og havn og Anneberg er det, der skal til. Gør Geopark Odsherred til et centrum i bybilledet, en centreret placering så den Geopark kan blive gjort synlig. Sidenhen skal der investeres med dem, der er skabt plads til, i en fornyet Lokalplan.

v/ Poul Offersen formand f/detail i Odsherred Erhvervsforum