I forlængelse af den aftale om samarbejdsmodel, som Odsherred Erhvervsforum indgik med Odsherred Kommune, er der nu lavet en aftale om, hvordan høringer gennemføres. Aftalen betyder, at erhvervsforum bliver inddraget tidligt i de af høringsprocesserne, hvor det er relevant.

Formålet med aftalen er at skabe et forbedret beslutningsgrundlag baseret på en gennemsigtig proces og en reel ligeværdig dialog. Det skal ske ved en bedre og tidligere inddragelse af interessenter, som f.eks. erhvervsforum, i de kommunale beslutningsprocesser.

I praksis foregår det ved, at der bliver nedsat en arbejdsgruppe, hvor foreningen selv udpeger deres deltager(e) til gruppen. En blandt de kommunale medarbejdere i gruppen fungerer som tovholder. Arbejdsgruppen skal som udgangspunkt igennem otte trin, der skal sikre inddragelse og udvikling i opgaveløsningen.

 

Du kan læse hele sagsfremstillingen her.

 

Her kan du se udkastet til dialog- og høringsaftalen, der blev vedtaget den 20. februar 2018.