Alle er enige om at der ikke må parkeres ulovligt og at alle parkeringsregler skal overholdes.

Men det er som handelsdrivende ærgerligt at høre fra kunder og besøgende, at de skal flytte bilen for at kunne være i byen den tid de ønsker. Og det er frustrerende at opleve irritation fra b.la. tyske og norske turister, som automatisk får P-bøder, da de har jo ikke P-skiver i deres biler.

Vi ønsker at de besøgende bliver længere i vores by. Derfor mener vi at tidsbegrænsningen skal ændres/fjernes. fx. til 4-5 timer, så sikres det at de besøgende får den tid de skal bruge og vi sikrer at de ansatte i butikkerne ikke tager pladsen op for kunderne. Samtidigt bør der kunne lempes overfor udenlandske gæste, så deres frustration over ikke at kunne parkere nogen steder, ikke går ud over vores handelsliv.

Glade kunder er gode kunder, der bidrager til kommunens forretninger og kommunekassen – det gør Parkerings frustrationer ikke.

Hans-Henrik Rasmussen

Købstaden Nykøbing Sjælland

———————————-

Parkeringens kontrollen administreres af et nidkært foretagende og gør alt i verden for finde huller i osten, for egen vindings skyld. Og det opleves mange steder i Kommunen.

Med udgangspunkt i Nykøbing er det ærgerligt at vi i vores område pålægger vores gæster ærgerlser med bøder. Det er de færreste billister der med vilje tilsidesætter parkeringsreglerne.

Umiddelbart er der rigeligt med P-pladser, også i spidsbelastningsperioden 3 uger om sommeren – her handler det måske om mere om synlig henvisning til ledige P-pladser og at vores gæster må gå lidt længere. 

Købstadens forretninger er ligeledes udfordret med varehåndting og P-afgifter, der er eksempler på udstedelser af bøder, imens den forretningsdrivende læsser varer fra sin bil og ind i forretningen. Det er så man ryster på hovedet. Personale til forretningerne er ligeledes udfordret og ingen forretninger ser P-afgiften som en nødvendighed eller et gode.

Glade kunder er gode kunder der bidrager til kommunens forretninger og til kommune kassen, det gør P- vagts ordningen ikke.

Poul Offersen

Formand for detail i Odsherred Erhvervsforum

Se Byrådets beslutning HER