Kundeundersøgelsen foregår i disse 4 byer

Vil du være behjælpelig med at skabe et attraktivt handelsmiljø i Odsherred?

Detailhandlen er udfordret i disse år. Ifølge undersøgelser vil der være 19 handelsbyer tilbage i 2030, og ingen af dem vil ligge i Odsherred.

Man kan vælge ikke at gøre noget, og se flere og flere forretninger lukke, eller man kan vælge at gøre en forskel, så man vender udviklingen.

Odsherred Erhvervsforum vælger det sidste.

Det er derfor på høje tid, at vi sætter ind og aktivt beslutter os for, hvilken strategi og hvilke aktiviteter der giver mening for Detailhandlen i Odsherred fremadrettet.

Odsherred Erhvervsforum starter processen Odsherred Detail 2.0 med en workshop for detailhandlen d. 30.09.19. Formålet med denne workshop er at sikre, at der også i fremtiden vil være en attraktiv detailhandel med gode, lokale arbejdspladser i Odsherred.

Det bliver en proces over flere år, som skal vende udviklingen for detailhandlen i Odsherred. Da det er vigtigt, at datagrundlaget er i orden til opstarten,  har vi brug for at få dine svar på vores spørgeskema!

LINK TIL SPØRGESKEMA

Tusind tak for din hjælp!

 

Opfordringen til at deltage blev delt i NordvestNyt d. 24.7.