Så kom rapporten der præsenterer Dansk Byggeris opgørelse af kommunernes erhvervsvenlighed i 2020. Analysen er baseret på 22 forskellige parametre
fordelt på seks overordnede temaer. De enkelte temaer er:

  • Byggesagsbehandling,
  • erhvervsaffald,
  • udbud,
  • kommunale investeringer,
  • udlicitering af tekniske opgaver,
  • skatter og afgifter,
  • arbejdsmarked og
  • uddannelse.

Du kan læse hele rapporten her

Desværre viser analysen fra Dansk byggeri, der netop er offentliggjort, at Odsherred kommunes erhvervs venlighed er faldet katastrofalt.

Fra en plads  som nr. 22 i 2018, nr. 42 i 2019 til en bundplacering på plads nr. 76 i 2020.

I erhvervstrategien frem mod 2022, har Odsherred Kommune, i samarbejde med Odsherred Erhvervsforum, et erklæret mål om at blive “Best in Class”, når det drejer sig om erhvervs venlighed. Så det er bare om at komme i gang – NU.