Odsherred rykker endnu engang frem i Dansk Byggeris analyse af erhvervsvenlighed. Nu til en plads som nr. 22. 23 pladser bedre end 2017.

Dette er i modsætning til DIs Erhvervs klimamåls analyse, der satte Odsherred på en ærgerlig placering som nr. 91.

Rangeringen af de mest erhvervsvenlige kommuner er lavet ved at sam­menligne 30 forskellige parametre i de enkelte kommuner.

Parame­trene siger alle noget om, hvordan det er drive virksomhed i den enkelte kommune, og det er alle forhold som kommunen har mulighed for at gøre noget ved. Ikke alle parametre vægter lige tungt i beregningen af erhvervs-klimaet. Dansk Byggeris medlemmer har vægtet vigtigheden af de enkelte parametre.

Nogle af de parametre der vejer tungest, er byggesagsbehandling, gebyrer og åbningstider omkring erhvervsaffald samt samarbejde mellem skoler og erhvervsliv.

Virksomheder indenfor byggeri og anlæg spiller en stor rolle i vores samfund. De sætter ting i gang og menne­sker i arbejde.

Med andre ord bygger virksomhederne det økonomiske fundament for vores fælles velfærd. Virksomhederne og kommunerne er gensidigt afhængige af hinanden og målet er derfor en konstruktiv dialog fremadrettet.

 

Derfor er det glædeligt at Odsherred Kommune i år får en så fin en placering, og at det netop er indenfor et af de områder, Odsherred Erhvervsforum har været med til at påvirke.

 

Læs analysen HER