Kære erhvervsdrivende i Odsherred

Mange af jer har modtaget et vigtigt spørgeskema fra Dansk Industri. Dette spørgeskema er en vigtig mulighed for at give jeres input og bidrage til udviklingen af erhvervslivet i vores område.

Vi i Odsherred Erhvervsforum vil, ligesom Odsherred Kommune, opfordre alle til at tage sig tid til at svare på spørgeskemaet.

Jeres stemme er værdifuld, og det er vigtigt, at den bliver hørt!