Mandag d. 16.01.23 kl 18.30 – 20.30 afholder Asnæs Byfornyelse og Odsherreds Erhvervsforum et stormøde for erhverv og udviklere i Asnæs. Omdrejningspunktet for mødet er en fælles drøftelse af visionerne for byudviklingen i særligt den gamle bydel i Asnæs, og hvor vi vil drøfte og overveje fremtidsvisioner med de byudviklingstendenser der kendetegner de mindre stationsbyer.

  • Vi starter mødet med at præsentere de overordnede mål og succeskriterier for Byfornyelsesprogrammet.
  • Derefter vil der være forskellige inputs fra blandt andet forskning og udviklingseksempler hvori netop historiske stationsbymidter er omdrejningspunkt i byudviklingen.
  • Byfornyelsens rådgivere fremlægger proces og evalueringsstrategi og deres erfaringer fra bl.a. afprøvningsprocesser.
  • Undervejs vil der være fokus på dialog, debat og opbygning af fælles vision for byrummenes identitet.
  • Vi opsamler til sidst de italesatte udfordringer og muligheder for erhverv, beboere og brugere af den gamle bydel.

Byfornyelsen har gennem udviklingen af et byfornyelsesprogram (2022-2027) for Asnæs by arbejdet mod en revitalisering af udvalgte byrum og her har særligt været fokus på den gamle bydel, herunder Enghaven og Stationsområdet. Det overordnede sigte er at styrke både fysiske og sociale forbindelser på tværs af byen og højne områdets generelle attraktivitet og identitet.

Vi håber at mange vil deltage i en spændende drøftelse af muligheder og visioner for udviklingen.

Mødet foregår i Kulturhuset Aksen, Centervej 91, 4550 Asnæs

Tilmelding senest d. 12.01.23 til plan@odsherred.dk eller Jan@odsforum.dk

 

Hvornår:mandag d. 16. januar 2023 kl. 18.30 – 20.30
Hvor:Bibliotek og Kulturhuset Aksen, Centervejen 91, 4550 Asnæs

Tilmelding

Tilmeldinger er lukket for dette arrangement.