Styregruppemøde den 17. december kl. 14.00 – 15.30

Foreløbig dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2.Meddelelser fra formand og næstformand

3. Mini SWOT-analyse fra de enkelte deltagere

4. Styregruppens videre proces og prioritering

5. Dato for næste udvalgsmøde(r)

6. Eventuelt

Bemærk at mødet kun er for medlemmer af styregruppen Kunst, Kultur og Turisme.

Mødet afholdes udelukkende som virtuelt møde.

Med din tilmelding giver du samtykke til, at dine tilmeldingsdata gemmes og anvendes til deltagerliste, som deles med de andre deltagere, ligesom du giver tilladelse til at billeder og video taget på arrangementet må deles via digitale medier.

________________________________________________________________________

 

Odsherred Erhvervsforum er organiseret ved en bestyrelse, seks styregrupper og et sekretariat, der varetager den daglige drift. Erhvervsforums medlemmer er fagligt organiseret i de seks forskellige styregrupper, der hver repræsenterer flere brancher.

Hver styregruppe har en formand og en næstformand. Formanden er styregruppens repræsentant i bestyrelsen.

Styregruppen nedsætter arbejdsgrupper, der løser aktuelle opgaver, som styregruppen har beskrevet i handleplaner for strategiske indsatsområder.

Arbejdsgruppen eksisterer så længe den er aktuel i forhold til opgaveløsningen.

Hver styregruppe afholder ordinære møder 6 gange om året.

Hvornår:torsdag d. 17. december 2020 kl. 14.00 – 15.30
Hvor:Adressen kommer senere

Tilmelding

Tilmeldinger er lukket for dette arrangement.