Styregruppemøde den 12. januar kl. 14.00 – 15.30

Foreløbig dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2.Meddelelser fra formand og næstformand

3. Mini SWOT-analyse fra de enkelte deltagere

4. Styregruppens videre proces

5. Dato for næste udvalgsmøde – forslag til nyt møde

6. Eventuelt

Bemærk at mødet kun er for medlemmer af styregruppen Kunst, Kultur og Turisme.

P.g.a forsamlingforbuddet på max. 10 personer vil de første 9 deltagere være sikret en plads til det fysiske møde i Højby. De resterende tilmeldte til mødet vil kunne deltage virtuelt. Kontakt Britt på britt@odsforum.dk eller tlf. 40594455 for oplysning om link til virtuelt møde.

Med din tilmelding giver du samtykke til, at dine tilmeldingsdata gemmes og anvendes til deltagerliste, som deles med de andre deltagere, ligesom du giver tilladelse til at billeder og video taget på arrangementet må deles via digitale medier.

________________________________________________________________________

 

Odsherred Erhvervsforum er organiseret ved en bestyrelse, seks styregrupper og et sekretariat, der varetager den daglige drift. Erhvervsforums medlemmer er fagligt organiseret i de seks forskellige styregrupper, der hver repræsenterer flere brancher.

Hver styregruppe har en formand og en næstformand. Formanden er styregruppens repræsentant i bestyrelsen.

Styregruppen nedsætter arbejdsgrupper, der løser aktuelle opgaver, som styregruppen har beskrevet i handleplaner for strategiske indsatsområder.

Arbejdsgruppen eksisterer så længe den er aktuel i forhold til opgaveløsningen.

Hver styregruppe afholder ordinære møder 6 gange om året.

Hvornår:tirsdag d. 12. januar 2021 kl. 14.00 – 15.30
Hvor:Festsalen, Indgang overfor rød container i bunden af P Plads, Højby Stations vej 8, 1.sal, 4573 Højby

Tilmelding

Tilmeldinger er lukket for dette arrangement.