Partnerskabsaftalen i Odsherred bliver underskrevet

Partnerskabsaftale gruppemøde

 

Dagsorden

 1. Velkomst
 2. Den gode historie v/ Alle
 3. Status på partnerskabsaftalen – hvis erklærede målsætning er:
  1. Parterne i partnerskabsaftalen etablerer et forpligtende samarbejde, der skal sikre, at der skaffes flere praktikpladser og at flere gennemfører en erhvervsuddannelse.
   Målet er at alle unge uddannelsesparate som er i gang med et uddannelsesforløb skal tilbydes en praktikplads i kommunen/erhvervslivet i Odsherred.
  2. Der skal skaffes flere praktikpladser til produktionsskolen, den kommende FGU-institution og erhvervsuddannelserne.
   Målet er at øvrige unge som er i gang med et fagligt, socialt, personligt uddannelsesforløb, skal tilbydes kortvarige praktikpladser til afklaring i forbindelse med en aftalt plan i kommunen/erhvervslivet i Odsherred.
  3. Målet er således at sikre praktikpladser nok til kommunens unge og sikre praktikelever nok til det lokale erhvervsliv.
   Der stilles tilfredsstillende hjælp til det administrative arbejde i forbindelse med FGU-praktikpladser.
 4. Næste aktivitet – hvem gør hvad
 5. Næste møde
 6. Evt.

 

Partnerskabsgruppen består af medlemmer fra EUC Nordvestsjælland, FGU, Odsherred Kommune, LO og Odsherred Erhvervsforum.

Kun deltagere i arbejdsgruppen kan tilmelde sig til arrangementet.

Hvornår:torsdag d. 30. januar 2020 kl. 9.00 – 10.30
Hvor:Odsherred Erhvervsforum, Bjarkesvej 1, 4500 Nykøbing Sj.

Tilmelding

Tilmeldinger er lukket for dette arrangement.