Netværket er for medlemmer, der er selvstændige med op til 5 ansatte.

  • I netværket er der mulighed for at fremme samspil og styrke relationer imellem netværkets selvstændige erhvervsdrivende.
  • I netværket er der ligeledes mulighed for videndeling, inspiration og sparring fra andre med samme selskabsform.
  • Derudover har deltagerne i netværket mulighed for at drøfte problemstillinger fra dagligdagen i et ligeværdigt og fortroligt forum.

Dagsorden:

  • Siden sidst, bordet rundt og  hvis der er nye deltagere en præsentationsrunde.
  • Hvad rør sig lige nu?
  • Netværket fremadrettet?
  • Hvilke emner og temaer skal prioriteres i netværket?
  • Planlægning af fremtidige møder.

Kun for medlemmer – deltagelse er gratis

Med din tilmelding giver du samtykke til, at dine tilmeldingsdata gemmes og anvendes til deltagerliste, som deles med de andre deltagere, ligesom du giver tilladelse til at billeder og video taget på arrangementet må deles via digitale medier.

 

Læs mere om Netværket her: Netværk – selvstændige og små virksomheder

Hvornår: tirsdag d. 20. oktober 2020 kl. 7.30 – 9.00
Hvor: Festsalen oven på SuperBrugsen, Højby Stationsvej 8, 1., 4573 Højby

Tilmelding