Faglært arbejdskraft - deltag i netværksmøde og arbejd for at forbedre området i Odsherred

Netværket er for medlemmer, der har medarbejdere eller påtænker at få det.

Formålet med netværket er bl.a.

o At diskutere den aktuelle rekrutteringssituation i Odsherred
o At drøfte løsningsmuligheder omkring emnet faglært arbejdskraft
o At fremme indsatsen for at tiltrække faglært arbejdskraft til Odsherred.
o Medvirke til at synliggøre vakante stillinger, elev- og praktikpladser.
o At synliggøre muligheder for uddannelse og opkvalificering.

 

Dagsorden til den  16. oktober 2019:

  • Velkomst
  • Bordet rundt, præsentation og hvad rør sig lige nu.
  • Forslag til indlæg fra forrige møde.
  • Opgaver til næste møde
  • Evt.

Læs mere om Netværket her: Netværk – Faglært arbejdskraft

Netværksmøderne er kun for vores medlemmer

 

Hvornår:søndag d. 6. oktober 2019 kl. 8.30 – 10.00
Hvor:Odsherred Erhvervsforum, Bjarkesvej 1, 4500 Nykøbing Sj.

Tilmelding

Tilmeldinger er lukket for dette arrangement.