Odsherred Erhvervsforums elev- og lærlingenetværk

Du inviteres til det første netværksmøde i 2020

 

Velkommen til Elev- og lærlingenetværket

 

Dagsorden:
 • Velkomst
 • Bordet rundt og siden sidst
  • Hvis der er nye deltagere – også en præsentation
 • Hvad skal vi arbejde med i netværket?
  • Tænk meget gerne over, hvad du gerne vil have ud af netværket.
  • Tænk også meget gerne over, om du har noget du vil bringe ind i netværket
 • Hvordan får vi flere med i netværket?
 • Mødedatoer for netværket i 2020
 • Evt.

 

Har du ideer og input til dagsordenen, hører vi meget gerne fra dig.

 

Om Netværket:

Formålet med etableringen af Odsherred Elev- og Lærlingenetværket er bl.a.:

 

 • At synliggøre ung faglært arbejdskraft overfor erhvervslivet i Odsherred.
 • At skabe et forum, hvor lærlinge og elever kan udveksle erfaringer.
 • At elever og lærlinge mødes på tværs af brancher og faggrupper.
 • At de unge får skabt et solidt netværk til fremtidens erhvervskarriere
 • At bidrage til ungekulturen også uden for erhvervsskolerne
 • At medvirke til at gøre erhvervs uddannelserne synlige i Odsherred
 • At synliggøre og skabe rollemodeller for næste generations elever og lærlinge

 

Det er gratis for lærlinge og elever at deltage i netværket.

Ved arrangementer betaler virksomheden for den lærling eller elev, de sender afsted.

Hvis eleven eller lærlingen ikke møder op til arrangementet, trækkes de i næste lønudbetaling.

 

 

Med din tilmelding giver du samtykke til, at dine tilmeldings data gemmes og anvendes til deltagerliste, som deles med de andre deltagere, ligesom du giver tilladelse til at billeder og video taget på arrangementet må deles via digitale medier.

 

Hvornår:onsdag d. 29. januar 2020 kl. 16.30 – 18.00
Hvor:Odsherred Erhvervsforum, Bjarkesvej 1, 4500 Nykøbing Sj.

Tilmelding

Tilmeldinger er lukket for dette arrangement.