Der afholdes møde i Netværket for Digital Parathed den 25. januar 2021 kl. 13.00

I netværket er der mulighed for videndeling, inspiration og feedback til at udnytte mulighederne i den digitale verden bedst muligt.

I netværket har deltagerne mulighed for at drøfte problemstillinger fra dagligdagen i et ligeværdigt og fortroligt forum.

I netværket er der mulighed for at beslutte sig for bestemte temaer og emner fra gang til gang. Det kunne f.eks. være:

  • Synlighed på de sociale medier
  • Nye ideer, værktøjer og trends
  • Udfordringer omkring infrastruktur, sæsonudsving og lignende.
  • Invitere ressource og kompetence personer ind i netværket
  • … eller andre emner der er relevante i forhold til digital Parathed.

På dette første møde skal vi se på de ønsker deltagerne har og derudfra planlægge forårets aktiviteter.

Bemærk at mødet kun er for medlemmer i Odsherred Erhvervsforum.

P.g.a forsamlingforbuddet på max. 10 personer vil de første 9 deltagere være sikret en plads til det fysiske møde i Højby. De resterende tilmeldte til mødet vil kunne deltage virtuelt. Kontakt Britt på britt@odsforum.dk eller tlf. 40594455 for oplysning om link til virtuelt møde.

Med din tilmelding giver du samtykke til, at dine tilmeldingsdata gemmes og anvendes til deltagerliste, som deles med de andre deltagere, ligesom du giver tilladelse til at billeder og video taget på arrangementet må deles via digitale medier.

Vi glæder os til at se jer.

Hvornår: mandag d. 25. januar 2021 kl. 13.00 – 14.30
Hvor: Festsalen, Indgang overfor rød container i bunden af P Plads, Højby Stations vej 8, 1.sal, 4573 Højby

Tilmelding