Faglært arbejdskraft - deltag i netværksmøde og arbejd for at forbedre området i Odsherred

Netværket er for medlemmer, der har medarbejdere eller påtænker at få det.

Formålet med netværket er bl.a.

o At diskutere den aktuelle rekrutteringssituation i Odsherred
o At drøfte løsningsmuligheder omkring emnet faglært arbejdskraft
o At fremme indsatsen for at tiltrække faglært arbejdskraft til Odsherred.
o Medvirke til at synliggøre vakante stillinger, elev- og praktikpladser.
o At synliggøre muligheder for uddannelse og opkvalificering.

 

Foreløbig forslag til en dagsorden:
  • Bordet rundt, præsentation og hvad rør sig lige nu.
  • Oplæg af Erhvervsskolerne – EUC – VUC – FGU (efter sommerferien inviteres Jørgen Ravnsbæk med i netværket)
  • Opgaver til næste møde
  • Evt.

Med din tilmelding giver du samtykke til, at dine tilmeldingsdata gemmes og anvendes til deltagerliste, som deles med de andre deltagere, ligesom du giver tilladelse til at billeder og video taget på arrangementet må deles via digitale medier.

 

Læs mere om Netværket her: Netværk – Faglært arbejdskraft

Hvornår:onsdag d. 13. november 2019 kl. 8.30 – 10.00
Hvor:Odsherred Erhvervsforum, Bjarkesvej 1, 4500 Nykøbing Sj.

Tilmelding

Tilmeldinger er lukket for dette arrangement.