LAG Nordvestsjælland varmer op til næste ansøgningsrundes uddeling af 2 mio. støtte-kroner med infomøde tirsdag 11. juni kl. 16.30 i Aksen i Asnæs for alle interesserede virksomheder, foreninger og borgere i Odsherred Kommune.

Tilmelding via LAG’s hjemmeside LAG-nvs.dk senest 7. juni. HER

Som et ekstra krydderi vil iværksætter-coach Marina Petersen med afsæt i Visuel Forretningsplan vise, at det slet ikke behøver at være kedeligt at arbejde med forretningsplaner – hverken for virksomheder eller foreninger.

LAG støtter virksomheder og foreninger, hvis de har innovative projektidéer

LAG Nordvestsjælland mangler i år at uddele lidt over 2 mio. kr. til lokale projekter, der bidrager til udvikling af lokalsamfundene. Da næste ansøgningsrunde ligger lige efter sommerferien, er det ikke for tidligt at begynde at spidse pennen. Derfor er der infomøde om LAG-ordningen tirsdag 11. juni kl. 16.30-18.00 i Aksen i Asnæs (Centervejen 91). Frist for tilmelding på LAG-nvs.dk er fredag 7. juni. Mødet arrangeres i samarbejde med Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsforum. Kan man ikke være fysisk til stede, vil der være et tilsvarende online-møde 17. juni. Det kræver også tilmelding.

Projekter skal understøtte LAG’s udviklingsstrategi

LAG’s udviklingsstrategi dækker temaer som iværksætteri og innovation, oplevelsesøkonomi, bæredygtige landsbyer, bosætning og fastholdelse af børne- og ungefamilier. Projekter, der understøtter ét eller flere af disse mål kan komme i betragtning til LAG-støtte. Selv om LAG-midlerne kommer fra EU, er det lokale folk, der beslutter, hvilke projekter der skal støttes. Det gør ordningen unik, da lokalkendskab sikrer ’fingeren på pulsen’ i forhold til udfordringer og potentialer i de forskellige lokalsamfund. Som en af få fonde støtter LAG også iværksætteri og innovation i bestående erhvervsvirksomheder. Så virksomheder, foreninger og borgere med ønske om lokal udvikling bør vide noget om mulighederne inden for LAG-ordningen.

Det kan godt være sjovt at arbejde med forretningsplaner – oplev hvordan

Mange potentielle iværksættere har stiftet bekendtskab med begrebet ”forretningsplan”, og en del er løbet sur i det undervejs. Det er synd, for sådan behøver det ikke at være! På mødets anden halvdel vil iværksætter-coach og LAG-koordinator Marina Petersen vise et alternativ til de gængse planer i form af det egenudviklede værktøj Visuel Forretningsplan, hvor kedelig tekst og snorlige Excel-rækker er erstattet med farvestrålende illustrationer, der trin for trin fører gennem de vigtigste overvejelser. Visual Forretningsplan er udviklet over 15 år og sælges i dag også i udlandet. Interesserede deltagere vil gratis få mulighed for at arbejde videre med værktøjet derhjemme. Selv om forretningsplaner primært er udviklet til virksomheder, kan foreninger også drage fordel af at kende tankegangen bag.

Marina Petersen er ikke blot LAG-koordinator. Hun er også idékvinden bag Visuel Forretningsplan, der gør det mere sjovt og visuelt spændende at arbejde med forretningsplaner. Konceptet er blevet udviklet over en periode på 15 år og bruges også i udlandet. På LAG-infomødet 27. maj i Holbæk giver hun en introduktion til konceptet.

Yderligere information
Yderligere oplysning om LAG Nordvestsjælland kan fås hos:
Forperson Flemming Engtoft Larsen, flemmingengtoft@gmail.com / 51 31 64 56

Faktaboks

LAG Nordvestsjælland er en forening, der på flere planer arbejder på at skabe liv og vækst i lokalsamfundene i Nordvestsjælland. Man uddeler efter ansøgning projektstøtte til både erhvervs- og almennyttige formål. I alt er der hvert år lidt over 4 mio. kr. fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen til uddeling.

 

Infomødet afholdes i samarbejde med LAG, Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsforum

Hvornår:tirsdag d. 11. juni 2024 kl. 16.30 – 18.00
Hvor:Bibliotek og Kulturhuset Aksen, Centervejen 91, 4550 Asnæs