NCLF (Nationalt Center for Lokale Fødevarer), Erhvervshus Sjælland, Bio Change, Knowledge Hub Zealand,
Professionshøjskolen Absalon, Food & Bio Cluster og Odsherred Kommune – går nu sammen om at skabe
’Kulinarisk Erhvervsnetværk’.
Visionen er at skabe det første professionelle og målrettede samlingssted for små og mellemstore
virksomheder i Region Sjælland, som arbejder med en lokalt forankret fødevareproduktion af høj kulinarisk
kvalitet – og du er inviteret til at være med.

Se program for dagen HER

Tilmelding kan ske HER

Kulinarisk Erhvervsnetværk er et nyt permanent initiativ for fødevarevirksomheder, uddannelsesinstitutioner og
erhvervsfremmeaktører – hvor virksomhedernes behov og udfordringer er i centrum.

Kulinarisk Erhvervsnetværk samles til 2 årlige tematiske konferencer på skiftende lokationer i Region Sjælland og
etablerer en platform, hvor der er mulighed for videndeling, netværksdannelse og kontakt.

På konferencerne vil det hver gang være muligt at koble sig på projekter hos de forskellige erhvervsfremmeaktører,
uddannelsesinstitutioner og skabe praktiksamarbejder med studerende.

På første konference tirsdag den 5. april 2022 vil temaet være potentialet i en kort værdikæde og erfaringer med lokale
samarbejder på tværs af værdikæden. Programmet vil blive opdateret med oplægsholdere.

Om Kulinarisk Erhvervsnetværk Formålet er at skabe et mødested, hvor virksomheders konkrete udfordringer og behov møder sparring, samarbejder og nye partnerskaber med branchens førende aktører på tværs af fødevareværdikæden – og
hermed nye løsninger, vækst og konkurrencedygtighed.

Hvornår:tirsdag d. 5. april 2022 kl. 9.00 – 16.00
Hvor:Anneberg Kulturpark, Festsalen, Annebergparken 50, 4500 Nykøbing Sj.