I samarbejde med EUC, Nordvestsjælland, Odsherred Gymnasium og Odsherred Kommune inviterer vi til et medlemsmøde om planerne for Campus Odsherred og med fokus på virksomhedernes ønsker til og samarbejde med Campus Odsherred.

Der er afsendt en screeningsansøgning om fusion mellem Odsherred Gymnasium og EUC, Nordvestsjælland. Baggrunden er et stærkt ønske om at realisere Campus Odsherred i Asnæs. Et campus der skal sikre et robust og fremtidssikret lokalt uddannelsestilbud, til glæde for vores unge og vores virksomheder. Netop de lokale virksomheder og ikke mindst virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft er meget central i visionen om et campus. Derfor er et samarbejde mellem vores virksomheder og Campus Odsherred vigtigt og det eksisterende samarbejde med Odsherred Gymnasium skal videreføres.

Odsherred kommune er, sammen med de to institutioner, i dialog med en række store fonde om støtte til realiseringen af Campus Odsherred. Projektet har en økonomi på 40 mio. kr. På byrådets møde i april besluttede Byrådet, at principgodkende en anlægssum på 5 mio. kr. til Campus Asnæs. Sammen med 10 mio. kr. fra den fusionerede institution indgår de som en del af egenfinansieringen, som jo er et vigtigt grundvilkår for at opnå fondsstøtte.

På mødet vil rektor fra Odsherred Gymnasium, Niels-Peter Andersson og direktøren for EUC, Nordvestsjælland, Steffen Lund orientere om planerne for Campus Odsherred, såvel som Sif Orbesen og Claus Steen Madsen, som bestyrelsesmedlemmer i Odsherred Gymnasium, vil få mulighed for at udbyde visionen, set fra hhv. kommunens og Odsherreds Erhvervsforums perspektiv.

Mødet foregår fredag den 21. maj kl. 14 i kantinen på Odsherred Gymnasium

Dagsorden:

  •  Velkomst ved Niels-Peter Andersson
  • De aktuelle campusplaner, herunder fusionsansøgningen – Steffen Lund og Niels Peter Andersson
  • Campus i virksomhedernes perspektiv – Sif Orbesen
  • Campus i kommunens perspektiv – Claus Steen Madsen

Dialog om virksomhedernes ønsker og det fremtidige samarbejde, herunder en drøftelse af etablering af en uddannelsesalliance mellem uddannelsesinstitutioner, kommune og erhvervsliv – en alliance som også kunne favne tilstødende aktiviteter, f.eks. det gryende adopter-en-skoleklasse-initiativ.

OBS: Odsherred Gymnasium er som undervisningsinstitution underlagt reglerne for, at gæster, elever og ansatte skal kunne fremvise en Corona-test, der er mindre end 72 timer gammel.
Det gælder også deltagerne i dette arrangement.

Hvornår:fredag d. 21. maj 2021 kl. 14.00 – 16.00
Hvor:Odsherred Gymnasium, Åstoftevej 34,, 4550 Asnæs

Tilmelding

Tilmeldinger er lukket for dette arrangement.